Vragen over risicogroepen

Hoe merk je het als je een hartklepontsteking hebt?
Antwoord cardioloog:
Voor deze situatie gaat het met name om chronische Q-koortspatiënten. Voornamelijk mensen die al hartklepafwijkingen hebben lopen een verhoogd risico op een hartklepontsteking. De huisarts luistert bij deze risicogroep naar het hart en stuurt, wanneer nodig, patiënten door naar de cardioloog. Een ontsteking is niet vast te stellen middels een ECG of hartfilmpje, alleen via een echo.

Lopen mensen met diabetes ook een extra risico?
Antwoord internist:
We hebben altijd aangenomen dat mensen met een lagere afweer meer risico lopen op de complicaties van Q koorts. Dus ook de mensen met diabetes. Maar de indruk op dit moment is dat deze gedachte niet klopt. Het lijkt er dus op dat diabetespatiënten geen verhoogd risico lopen.
Misschien moet deze aanname later herzien worden, maar op dit moment is er geen aanwijzing voor een verhoogd risico.

Ik heb twee kunstklep prothesen en behoor dus tot de risicogroep. Is mijn lichaam wel in staat om afweerstoffen aan te maken? Of ben ik bij voorbaat al een chronische patiënt indien ik met Q-koorts besmet raak? En kan ik daar nu al iets tegen doen?
Antwoord cardioloog:
Het is niet zo dat u, per definitie, chronische Q-koorts krijgt. We moeten er echter wel extra op bedacht zijn. U heeft wel een aanzienlijk risico dat, indien u chronisch ziek wordt, de bacterie op uw kunstkleppen kan slaan. Dat moet uw eigen cardioloog in de gaten houden. Dus vraag om een consult met uw cardioloog. Vaccinatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Ervaren hartpatiënten Q-koorts hetzelfde als mensen zonder hartklachten?
Antwoord cardioloog:
Hartpatiënten hebben dezelfde symptomen als mensen zonder hartklachten. Maar zodra Q koorts is vastgesteld dienen zij wel extra in de gaten te worden gehouden.

Antwoord internist:
Uw afweer is net zo goed als die van iemand die geen kunstklep heeft. In Brabant is door cardiologen onderling wel afgesproken dat mensen met een kunstklep, uit voorzorg, een intensievere behandeling krijgen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het voorschrijven van antibiotica.

Ik heb een verminderde weerstand door medicatie. Nu blijk ik Q-koorts te hebben. Is het verstandig om nu aan mijn huisarts te vragen mijn bloed te testen op, enerzijds, de bacterie en anderzijds, het aantal afweerstoffen? Of is één buisje voldoende?
Antwoord huisarts:
Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Het gaat er om dat uw bloed gecontroleerd wordt. Het testen van de afweerstoffen is hierbij voldoende.

Moet ik hierbij nog wat afstemmen met mijn internist?
Antwoord huisarts:
Bloedwaarden moeten op een juiste manier geïnterpreteerd worden. En afstemming met andere artsen is natuurlijk altijd mogelijk.

Ik woon binnen een kilometer van een besmet bedrijf en mijn man is risicopatiënt. Hij gaat vaak wandelen. Kan dat nog wel? Wat is uw advies?
Antwoord internist:
Eigenlijk zou u eerst moeten weten of uw man al Q koorts heeft gehad. Zo ja, dan kunt u opgelucht ademhalen en gewoon blijven wandelen. Zo niet, dan dient u alert te blijven op symptomen om zo snel mogelijk met een eventuele behandeling te kunnen starten. Hij heeft drie dagen de tijd om de huisarts te informeren met eventuele symptomen. De huisarts moet vervolgens alert zijn en het onderzoek starten. Het advies is dus om de alertheid te verhogen en bij symptomen tijdig actie te ondernemen.