Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts

De Q-koortsepidemie tussen 2005 en 2011 had en heeft nog steeds ernstige gevolgen: 50.000-100.000 mensen besmet, meer dan 95 doden, 519 mensen met de levende gevaarlijke bacterie in hun lichaam (chronische Q-koorts), 800 tot 1000 mensen met het Q-koortsvermoeidheidssyndroon (QVS).

Er komen ook nu nog patiënten bij, en er overlijden nog steeds mensen. Geitenboeren voelen zich niet verantwoordelijk en doen niets. Ook de overheid voelt zich niet aansprakelijk en pakt al die jaren niet de regie om grip op deze calamiteit te krijgen. Zo kon dit drama uitgroeien tot de grootste humanitaire tragedie in Nederland deze eeuw. In 2009 heeft een aantal getroffenen een landelijke organisatie voor Q-patiënten opgericht: Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts. Met het doel: belangenbehartiging van alle getroffenen, het organiseren van lotgenotencontacten en informatieverstrekking. Iedereen van Q-uestion werkt mee op vrijwillige basis.

U kunt ons bellen ma-vr tussen 09.00 en 17.00 uur: +31-(0)6-27168689 (Gerard van Schie)

Q-uestion zet zich in op drie terreinen:

In het parlement of patiëntenraad is gevraagd om u nog meer op de hoogte te houden over alles wat met Q-koorts te maken heeft, met name over actuele ontwikkelingen. Daarom zult u regelmatig van ons gaan horen. Lees de blog Geitenstallen en longontsteking van voorzitter Bert Brunninkhuis.

Op 12 december 2018 heeft minister Bruins tijdens een gesprek met Q-uestion aangegeven nu daadwerkelijk te willen beginnen met het opsporen van mensen op chronische Q-koorts. Lees meer…

Het ErasmusMC voert een onderzoek uit om de zorg voor Q-koorts patiënten in kaart te brengen. Wat is het aanbod? Waar liggen knelpunten en kansen in de zorg? Wilt u de vragenlijst invullen? Lees meer…

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft zorgen over het gevoel van urgentie bij de overheid over de gevolgen van Q-koorts. Lees zijn opmerkingen naar aanleiding van het gesprek dat Q-uestion in november 2018 met hem had.

Het aantal dodelijke slachtoffers van Q-koorts is sinds mei 2016 gestegen van 74 naar 95. Dat hebben onderzoekers van de UMC Utrecht, het RadboudUMC Nijmegen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch op 3 november 2018 laten weten. Stichting Q-uestion doet opnieuw een zeer dringend beroep op de regering Rutte om op een aantal maatregelen te nemen. Lees meer…

Alles over DE TEGEMOETKOMING VAN HET KABINET
U kunt nog tot en met 31 januari uw aanvraag voor de financiële tegemoetkoming van de overheid indienen. Lees meer…

Mijn Re-integratieplan is een online leerprogramma dat zieke werknemers steunt om zelf meer grip te krijgen op het re-integratietraject. Het is een praktisch en persoonlijk hulpmiddel om balans te vinden in werk en leven.
Aangesloten van Q-uestion kunnen gebruik maken van het programma in een veilig afgeschermde omgeving. Wilt u een account aanmaken? Neem dan contact met ons op via info@stichtingquestion.nl.

U kunt de stichting steunen door u aan te melden bij Q-uestion via het aanmeldformulier op deze website. De contributie bedraagt € 25,– per jaar. Q-uestion vraagt een bijdrage omdat dit een voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidie. Wilt u een eenmalige gift doen, dan kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL20RABO 0119 8505 67, ten name van Q-uestion.