Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts

De Q-koortsepidemie tussen 2007 en 2010 had en heeft nog steeds ernstige gevolgen: minimaal 74 doden, bijna 500 mensen met de levende gevaarlijke bacterie in hun lichaam (chronische Q-koorts), 800-1000 mensen met het Q-koortsvermoeidheidssyndroon (QVS). Er komen ook nu nog patiënten bij, en er overlijden nog steeds mensen. In 2009 heeft een aantal getroffenen een landelijke organisatie voor Q-patiënten opgericht: Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts.

Q-uestion zet zich in op drie terreinen:

Belangenbehartiging

Q-uestion vraagt landelijk, regionaal en lokaal doorlopend aandacht voor de grote gevolgen die de Q-koortsepidemie vanaf 2007 heeft aangericht. Bij ministeries, bij provincies en gemeenten, bij belangenorganisaties, politici, bestuurders en pers. De organisatie volgt relevante (politieke) ontwikkelingen op de voet en zal acteren en reageren waar nodig.

Belangenbehartiging betekent ook, dat Q-uestion actief is in het stimuleren van onderzoek naar de effecten van Q-koortsbesmetting op de langere termijn. Dat in 2016, negen jaren na de uitbraak, nog mensen ernstig ziek worden en overlijden, geeft de noodzaak hiervan aan.

Informatieverschaffing

Q-uestion informeert patiënten, professionals en alle belangstellenden, eigenlijk iedereen dus, over (de gevolgen van) Q-koorts en over de activiteiten van de stichting. Dit gebeurt in thema- en informatiebijeenkomsten, met folders en brochures, via deze site, via Facebook, Twitter en met een nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@stichtingquestion.nl.
U kunt ons ook bellen: +31-(0)6-27168689.

Lotgenotencontact

Uiteraard zijn er bijeenkomsten, waar patiënten en verwanten in contact kunnen komen met lotgenoten, waar zij hun ervaringen kunnen delen, informatie kunnen opdoen en hun mening kunnen geven. Deze bijeenkomsten blijken heel waardevol, reden waarom Q-uestion ze al vanaf 2010 regelmatig organiseert.

Patiënten kunnen op forum hun ervaringen delen, hun mening geven, oproepen plaatsen, informatie verzamelen en in contact komen met anderen.

Aanmelden

U kunt de stichting steunen door u aan te melden bij Q-uestion via het aanmeldformulier op deze website. De contributie bedraagt € 25,– per jaar.

Wilt u een eenmalige gift doen, dan kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL20RABO 0119 8505 67, ten name van Q-uestion.