Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts

Vanwege de ingrijpende gevolgen van de ziekte, heeft een aantal Brabantse Q-koortspatiënten begin november 2009 het initiatief genomen tot de oprichting van een patiëntenorganisatie voor Q-koortspatiënten.Deze organisatie heet Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts. De organisatie werkt landelijk.

Q-uestion zet zich in op drie terreinen:

Informatieverschaffing

Q-uestion informeert zowel patiënten, professionals als het algemene publiek over Q-koorts en over de activiteiten van de stichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van een nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@stichtingquestion.nl.

Daarnaast geeft de patiëntenorganisatie een eigen folder uit en organiseert zij informatiebijeenkomsten.

Lotgenotencontact

De patiëntenorganisatie organiseert lotgenotencontact tussen mensen met Q-koorts. In januari 2010 werden de eerste lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd waar patiënten ervaringen kunnen delen en informatie uit kunnen wisselen.
Op Q-uestion forum kunnen patiënten ervaringen delen, hun mening geven, oproepen plaatsen, informatie verzamelen en in contact komen met anderen.

Belangenbehartiging

Uiteraard zet de patiëntenorganisatie de Q-koorts lokaal, regionaal en landelijk ‘op de agenda’. De organisatie volgt relevante (politieke) ontwikkelingen en zal deze, waar nodig en mogelijk, beïnvloeden.

Onder belangenbehartiging valt o.a. ook het stimuleren van onderzoek naar de effecten van Q-koortsbesmetting op de langere termijn.

Daarnaast wordt ook aan netwerkvorming gedaan met (politieke) organisaties zoals gemeenten en de ZLTO.

Aanmelden

U kunt de stichting steunen door u aan te melden bij Q-uestion via het aanmeldformulier op deze website. De contributie bedraagt €25,– per jaar.

Wilt u een eenmalige gift doen, dan kunt u het bedrag overmaken op bankrekening

NL20 RABO 0119 8505 67, t.n.v. Q-uestion.