Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts

De Q-koortsepidemie tussen 2007 en 2010 had en heeft nog steeds ernstige gevolgen: 50.000-100.000 mensen besmet, meer dan 75 doden, 478 mensen met de levende gevaarlijke bacterie in hun lichaam (chronische Q-koorts), 800 tot 1000 mensen met het Q-koortsvermoeidheidssyndroon (QVS). Er komen ook nu nog patiënten bij, en er overlijden nog steeds mensen. In 2009 heeft een aantal getroffenen een landelijke organisatie voor Q-patiënten opgericht: Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts.

U kunt ons bellen: +31-(0)6-27168689 (Jacqueline van den Bos)

Q-uestion zet zich in op drie terreinen:

fb_icon_325x325  twitter-logo  youtube

LAATSTE NIEUWS

Start Q-kringen Eindhoven en Tilburg
Woon je in regio Eindhoven of in regio Tilburg en wil je graag andere Q-koortspatiënten ontmoeten en in gesprek gaan over diverse thema’s? Meld je dan aan!

Contact met andere mensen met Q-koorts is waardevol gebleken. Niet alleen voor (h)erkenning, maar ook als informatiebron. Q-support en Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, organiseren dat samen in een Q-kring. Een Q-kring is een groep Q-koortspatiënten en naasten die elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, kennis delen etc. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Q-kring zelfstandig functioneert in verbinding met de patiëntenorganisatie Q-uestion.

Q-kring Eindhoven en omgeving
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data van 19.00-21.15 uur:
Woensdag 13 december 2017
Woensdag 24 januari 2018
Woensdag 7 maart 2018
Woensdag 18 april 2018
Woensdag 30 mei 2018
Woensdag 27 juni 2018

Locatie bijeenkomsten in Eindhoven en omgeving:
Wijkcentrum Unitas
Vlokhovenseweg 49
5625 WV Eindhoven

Q-kring Tilburg en omgeving
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data van 13.00-15.15 uur:
Vrijdag 15 december 2017
Vrijdag 26 januari 2018
Vrijdag 9 maart 2018
Vrijdag 20 april 2018
Vrijdag 1 juni 2018
Vrijdag 29 juni 2018

Locatie bijeenkomsten in Tilburg en omgeving:
Zorgbelang Brabant
Ringbaan Zuid 44
5022 PN Tilburg

Meer informatie en aanmelden
Om je aan te melden is een mailtje naar info@stichtingquestion.nl voldoende. Naast naam, adres, woonplaats en mailadres graag aangeven of je aansluit in Eindhoven of Tilburg.
Voor meer informatie over de Q-kring Tilburg kun je contact opnemen met Lieke Hesemans 06-50 80 52 22.
Voor informatie over de Q-kring Eindhoven bel je met Nelleke Maathuis 06-41110111

Uw bijdrage voor 2017
In de maand november wordt uw bijdrage van € 25 voor dit jaar van uw rekening afgeschreven.
U heeft Q-uestion gemachtigd voor deze automatische incasso.

 

REGEERAKKOORD RUTTE III, 10 oktober 2017
In het regeerakkoord maakt het kabinet Rutte III 9 miljoen vrij voor ondersteuning, begeleiding en advisering van Q-koortspatiënten.
Lees de betreffende passage op pagina 16 van het Regeerakkoord vaan 10 oktober 2017

 

INNATOSS WERKT AAN NIEUW Q-KOORTSVACCIN,  september 2017

Oproep om mee te doen aan mensen
* die chronische Q-koorts hebben
* of die in 2011 gevaccineerd zijn
Lees verder voor meer bijzonderheden:

 

BRIEF MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN 14 juli 2017

Op vrijdag 14 juli hebben minister Schippers en staatssecretaris Van Dam een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin antwoorden op een aantal aanbevelingen en vragen van de Nationale ombudsman, BrabantAdvies, Q-support en Q-uestion.
Q-patiënten hebben lang gewacht op deze brief. Uit de vele vragen die ons sinds vrijdag bereiken moeten we helaas concluderen dat veel nog onduidelijk is en blijft. Terwijl het nu, 10 jaar na het uitbreken van de epidemie, toch zo onderhand echt wel tijd wordt dat het kabinet duidelijkheid geeft op de volgende vragen
* Op welk tijdstip is er nu echt duidelijkheid? Want dit kabinet schuift het antwoord daarop door naar het volgende kabinet.
* Voor wie is het bedrag van € 10 miljoen dat genoemd word, bestemd? Voor de 100.000 destijds besmette burgers, die daarvan nu nog ernstig ziek kunnen worden? Voor de ruim 4200 mensen die destijds daadwerkelijk ziek zijn geworden? Voor de mensen die nu nog ziek zijn: rond 470 mensen met chronische Q-koorts en naar schatting 800-1000 mensen met QVS ? Voor de mensen die nabestaande zijn van de 74 bewezen overledenen?

Q-uestion zal de minister deze week in een brief vragen om een gesprek en een nadere verduidelijking van de brief. Die u door de link hieronder aan te klikken, zelf kunt gaan lezen. U treft daar ook de adviezen aan van de Nationale ombudsman, Brabants Advies en van Q-support.
Voor opmerkingen houdt Q-uestion zich als altijd zeer aanbevolen.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z10401&did=2017D21593

 


GEZONDE vrouwen gezocht voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar het Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Ruim 20% van de patiënten met acute Q-koorts ontwikkelt het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS), een ziektebeeld dat gepaard gaat met langdurige en ernstige vermoeidheidsklachten. Er zijn aanwijzingen dat QVS wordt veroorzaakt door een overactief afweersysteem in de hersenen. Om erachter te komen of deze aanwijzingen ook daadwerkelijk kloppen, wil Ruud Raijmakers van het RadboudUMC onderzoeken of de aanwezigheid van een overactief afweersysteem kan worden vastgesteld door middel van het maken van een PET-scan. Dit kan echter niet zonder hulp. Doet u mee? Voor meer informatie, voorwaarden en aanmelden, klik hier.


 

 

 Mijn Re-integratieplan
 

Mijn Re-integratieplan is een online leerprogramma dat zieke werknemers steunt om zelf meer grip te krijgen op het re-integratietraject. Het is een praktisch en persoonlijk hulpmiddel om balans te vinden in werk en leven. Het vergroot de kennis over re-integratie, biedt inzicht in belemmeringen en oplossingen en stimuleert gespreksvaardigheden.
 
Aangesloten van Q-uestion kunnen gebruik maken van het programma in een veilig afgeschermde omgeving. Bent u aangesloten en wilt u een account aanmaken? Neem dan contact met ons op via info@stichtingquestion.nl

Voor meer informatie: kijk op https://www.youtube.com/watch?v=YoSL7_CvEdM

 


button-word-lid U kunt de stichting steunen door u aan te melden bij Q-uestion via het aanmeldformulier op deze website. De contributie bedraagt € 25,– per jaar. Q-uestion vraagt een bijdrage omdat dit een voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidie. Wilt u een eenmalige gift doen, dan kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL20RABO 0119 8505 67, ten name van Q-uestion.