Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts

De Q-koortsepidemie tussen 2007 en 2010 had en heeft nog steeds ernstige gevolgen: 50.000-100.000 mensen besmet, meer dan 75 doden, 478 mensen met de levende gevaarlijke bacterie in hun lichaam (chronische Q-koorts), 800 tot 1000 mensen met het Q-koortsvermoeidheidssyndroon (QVS). Er komen ook nu nog patiënten bij, en er overlijden nog steeds mensen. In 2009 heeft een aantal getroffenen een landelijke organisatie voor Q-patiënten opgericht: Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts.

U kunt ons bellen: +31-(0)6-27168689 (Jacqueline van den Bos)

Q-uestion zet zich in op drie terreinen:

fb_icon_325x325  twitter-logo  youtube

Laatste nieuws

Q-uestion, de huidige stand van zaken
Bijeenkomst voor aangeslotenen van Q-uestion en hun direct betrokkenen

Zoals in de mei-bijeenkomst met u afgesproken, organiseert Q-uestion, zaterdagmiddag 28 oktober een themabijeenkomst voor Q-koortspatiënten en hun direct betrokkenen.

Medische ontwikkelingen
Regelmatig ontvangt Q-uestion vragen van patiënten over medische zaken rond de Q-koorts. Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur van Q-support en voormalig huisarts in Herpen, gaat u bijpraten over de huidige medische ontwikkelingen. En beantwoordt uiteraard uw vragen.

Hoger Beroep in de rechtszaak tegen de Staat
Eind 2015 is de rechtszaak begonnen tegen de Staat der Nederlanden. Na afwijzing van de eisen door de Haagse Rechtbank in januari 2017, is in april hoger beroep aangetekend. Mr. Ivo Sindram, Verweij Advocaten Nijmegen, informeert u over de stand van zaken en gaat in op uw vragen.

Uitwisseling
Tot slot zal Bert Brunninkhuis, voorzitter Q-uestion, u informeren over recente ontwikkelingen zoals de brief van minister Schippers van 14 juli en het gesprek dat daarop volgde met VWS op 20 september jl. Verder wil Q-uestion graag in gesprek met u over de te volgen koers van de patiëntenorganisatie. Q-uestion vindt het essentieel uw vraag, mening of idee te horen.

Zaterdag 28 oktober 2017
14.00 uur – 16.30 uur

(vanaf 13.30 uur staat de koffie en thee klaar)
Cultureel Centrum ’t Spectrum, Steeg 9, Schijndel

U heeft voldoende gelegenheid om in de pauze en aan het einde van de middag met elkaar na te praten.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website van Q-uestion, www.stichtingquestion.nl of rechtstreeks via het aanmeldformulier. Een week voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging en een routebeschrijving naar de locatie. Deelname aan deze middag is gratis.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Joop Renee, secretaris Q-uestion: info@stichtingquestion.nl of (06) 27 16 86 89.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 28 oktober aanstaande!

Hartelijke groeten,
Bestuur van Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts

 

INNATOSS WERKT AAN NIEUW Q-KOORTSVACCIN, 6 september 2017

Oproep om mee te doen aan mensen
* die chronische Q-koorts hebben
* of die in 2011 gevaccineerd zijn
Lees verder voor meer bijzonderheden:

 

BRIEF MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN 14 juli 2017

Op vrijdag 14 juli hebben minister Schippers en staatssecretaris Van Dam een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin antwoorden op een aantal aanbevelingen en vragen van de Nationale ombudsman, BrabantAdvies, Q-support en Q-uestion.
Q-patiënten hebben lang gewacht op deze brief. Uit de vele vragen die ons sinds vrijdag bereiken moeten we helaas concluderen dat veel nog onduidelijk is en blijft. Terwijl het nu, 10 jaar na het uitbreken van de epidemie, toch zo onderhand echt wel tijd wordt dat het kabinet duidelijkheid geeft op de volgende vragen
* Op welk tijdstip is er nu echt duidelijkheid? Want dit kabinet schuift het antwoord daarop door naar het volgende kabinet.
* Voor wie is het bedrag van € 10 miljoen dat genoemd word, bestemd? Voor de 100.000 destijds besmette burgers, die daarvan nu nog ernstig ziek kunnen worden? Voor de ruim 4200 mensen die destijds daadwerkelijk ziek zijn geworden? Voor de mensen die nu nog ziek zijn: rond 470 mensen met chronische Q-koorts en naar schatting 800-1000 mensen met QVS ? Voor de mensen die nabestaande zijn van de 74 bewezen overledenen?

Q-uestion zal de minister deze week in een brief vragen om een gesprek en een nadere verduidelijking van de brief. Die u door de link hieronder aan te klikken, zelf kunt gaan lezen. U treft daar ook de adviezen aan van de Nationale ombudsman, Brabants Advies en van Q-support.
Voor opmerkingen houdt Q-uestion zich als altijd zeer aanbevolen.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z10401&did=2017D21593

 


GEZONDE vrouwen gezocht voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar het Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Ruim 20% van de patiënten met acute Q-koorts ontwikkelt het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS), een ziektebeeld dat gepaard gaat met langdurige en ernstige vermoeidheidsklachten. Er zijn aanwijzingen dat QVS wordt veroorzaakt door een overactief afweersysteem in de hersenen. Om erachter te komen of deze aanwijzingen ook daadwerkelijk kloppen, wil Ruud Raijmakers van het RadboudUMC onderzoeken of de aanwezigheid van een overactief afweersysteem kan worden vastgesteld door middel van het maken van een PET-scan. Dit kan echter niet zonder hulp. Doet u mee? Voor meer informatie, voorwaarden en aanmelden, klik hier.


 

 

 Mijn Re-integratieplan
 

Mijn Re-integratieplan is een online leerprogramma dat zieke werknemers steunt om zelf meer grip te krijgen op het re-integratietraject. Het is een praktisch en persoonlijk hulpmiddel om balans te vinden in werk en leven. Het vergroot de kennis over re-integratie, biedt inzicht in belemmeringen en oplossingen en stimuleert gespreksvaardigheden.
 
Aangesloten van Q-uestion kunnen gebruik maken van het programma in een veilig afgeschermde omgeving. Bent u aangesloten en wilt u een account aanmaken? Neem dan contact met ons op via info@stichtingquestion.nl

Voor meer informatie: kijk op https://www.youtube.com/watch?v=YoSL7_CvEdM

 


button-word-lid U kunt de stichting steunen door u aan te melden bij Q-uestion via het aanmeldformulier op deze website. De contributie bedraagt € 25,– per jaar. Q-uestion vraagt een bijdrage omdat dit een voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidie. Wilt u een eenmalige gift doen, dan kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL20RABO 0119 8505 67, ten name van Q-uestion.