FAQ

Over Q-koorts is de laatste jaren veel geschreven. Er wordt ook steeds meer bekend. De belangrijkste zaken zetten we hieronder op een rij. Ingeval u meer wilt weten verwijzen wij u graag naar een aantal belangrijke websites, die u onder aan dit artikel aantreft. Raadpleeg in geval van twijfel uw huisarts.

Hoe ontstaat Q-koorts?
Q-koorts kunt u oplopen, als u lucht inademt, waar de bacterie Coxiella Burnetii inzit. Deze bacterie komt vooral in de lucht in februari tot en met mei, de lammerperiode van geiten en schapen. U kunt ook besmet raken door (indirect) contact met besmette geiten. De bacterie kan erg lang overleven en wordt door de wind verspreid kan op kleding en schoenen zitten.

De bacterie zit vooral in het vruchtwater en de moederkoek van het dier, maar kan ook in de urine en de mest zitten

Niet van mens op mens
De ziekte kan niet van mens op mens overgaan.

Wat betekent de Q?
De oorzaak van de ziekte was lang onbekend en vanwege dat vraagteken kreeg de ziekte daarom de naam ‘Query fever’.

Zieken en overledenen, aantallen
Sinds 2007 zijn er naar schatting 50.000 tot 100.000 Nederlanders besmet door het Q-koortsvirus. Er zijn ruim 4200 patiënten gemeld met een acute infectie. Bij ruim 20% van hen heeft zich QVS ontwikkeld. 478 mensen hebben chronische Q-koorts (stand november 2016). Bewezen is dat 75 mensen overleden zijn, maar dat getal ligt volgens experts hoger, ook omdat de registratie van de overledenen later is gestart.

Wat zijn de ziekteverschijnselen?
Niet iedereen wordt ziek. De mensen die wel ziek worden krijgen meestal

Griepverschijnselen:

 • koorts, die enkele dagen aanhoudt
 • hoofdpijn en/of droge hoest
 • veel nachtzweten
 • pijnlijke gewrichten en spieren
 • geen of verminderde eetlust
 • erg ziek gevoel
 • problemen met de stem

 

Ernstiger verloop van de ziekte

 • Het hoesten neemt toe, er ontstaat benauwdheid en pijn op de borst. Soms kan dat leiden tot een longontsteking, buikpijn, misselijkheid, braken en diarree.
 • Bij een aantal patiënten heeft dat geleid tot opname in het ziekenhuis en leiden
  • tot het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom of
  • tot chronische Q-koorts

 

Wat is QVS?
Bij 20% van de ruim 4200 patiënten met een acute Q-koortsinfectie heeft zich aansluitend langdurige vermoeidheid ontwikkeld. Het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom komt in Nederland bij ongeveer 800-1000 mensen voor.

Kenmerken zijn een zware vermoeidheid en klachten van spier- en gewrichtspijnen met verschijnselen die per patiënt uiteen kunnen lopen.

De diagnose berust op anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend laboratoriumonderzoek. Bij aanhoudende klachten langer dan zes maanden na een acute infectie blijkt spontaan herstel weinig voor te komen.

De verwachting is dat het aantal patiënten nog zal blijven toenemen.

Wat is Chronische Q-koorts?
In Nederland hebben 478 mensen chronische Q-koorts (stand november 2016). Daar komen nog steeds nieuwe patiënten bij. Met een bloedonderzoek is vast te stellen of u chronische Q-koorts heeft.

Chronische Q-koorts kan maanden tot jaren na de infectie ontstaan. Mensen met een hartklepaandoening, en aneurysma (verwijding van de grote lichaamsslagader), een vaatprothese een afweerstoornis en zwangere vrouwen hebben een hoger risico op ontwikkeling van chronische Q-koorts

Zie over de verschijnzelen en aanpak verder www.jeroenboschziekenhuis.nl.

 

Wat kunt u doen om Q-koorts te voorkomen?
De kans op besmetting is kleiner als u

 • de besmette bedrijven mijdt. Ook rond 1-5 kilometer om zo’n bedrijf is er sprake van een risicogebied
 • drink geen rauwe melk en eet geen kaas van rauwe melk

Zijn er op dit moment besmette bedrijven ?

Er zijn op dit moment geen besmette bedrijven geregistreerd. Op 18-07- 2014 zwaren dat er nog 14. Ingeval van besmette bedrijven kunt u die vinden op www.vwa.nl, de site van de Voedsel- en warenautoriteit.

Welke mensen lopen extra risico om ziek te worden?

 • mensen met een verminderde afweer door aids of kanker
 • mensen met een verminderde afweer door chemotherapie en bij gebruik van medicijnen die de afweer onderdrukken
 • mensen met een hartafwijking (klepgebrek)
 • zwangere vrouwen

Is er een patiëntenorganisatie?

Ja dat is de  Stichting Q-uestion , die opkomt voor de belangen van mensen met Q- koorts.

U kunt contact opnemen via info@stichtingquestion.nl of via 06-27168689 (Jacqueline Van den Bosch).
U kunt zich uiteraard ook aanmelden als lid.

Q-uestion is ook te vinden

Wat doet Q-Support ?

Na lang aandringen van Q-uestion op hulp voor Q-koortspatiënten heeft de minister van VWS uiteindelijk besloten om de stichting Q-support in het leven te roepen. Deze Stichting is sinds 2013 landelijk actief met advies en begeleiding voor patiënten met chronische Q-koorts en met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) en wil zo bijdragen aan het functioneren van mensen die getroffen zijn door de Q-koorts. Dat kan betrekking hebben op alle leefgebieden: werk, inkomen, verzekeringen, behandeling of welzijn. Q-support ondersteunt tevens onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts en naar de behandeling ervan.

Aanmelden kan bij

 • q-support.nu
 • 073-6100010
 • Rijnstraat 4, 5215EK ‘s-Hertogenbosch

 

Belangrijke adressen