Wet Openbaarheid Bestuur

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, heeft in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) namen en adressen gevraagd van rechtspersonen en natuurlijke personen die per 1 augustus 2012 in de database van de NVWA worden vermeld als zijnde niet te hebben voldaan aan de vaccinatieplicht voor geitenhouders in verband met genomen maatregelen tegen Q-koorts. Dit verzoek tot openbaarmaking is geweigerd. Q-uestion heeft 8 januari 2013  bezwaar ingediend tegen weigering WOB-verzoek. Een hoorzitting heeft 6 februari plaatsgevonden. Een beslissing volgt.

De verschillende documenten vindt u hier:

Reacties gesloten.