Week chronisch zieken 9 t/m 16 november

Startsymposium Week Chronisch Zieken 2012

Meer mensen met een beperking duurzaam aan het werk is een taak waar werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties samen voor staan. Voor de toenemende groep mensen met een chronische aandoening is werken niet alleen een economische noodzaak, maar verhoogt het ook de kwaliteit van leven en vermindert het de ziektelast. Veel nieuwe maatregelen moeten het mogelijk maken dat mensen met een beperking kunnen blijven functioneren op het werk. Vaak zijn slechts kleine aanpassingen en beter begrip voldoende om werknemers volwaardig aan het werk te houden, maar soms zijn ook structurele wijzigingen nodig. Een goed samenspel tussen werkgevers, UWV’s, gemeenten en maatschappelijke organisaties kan veel bereiken zowel voor de werknemer en als de werkgever. Hierover gaat het startsymposium van de Week Chronisch Zieken op vrijdag 9 november 2012.
Bent u werkgever, wethouder, medewerker sociale dienst, vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie, verzekeringsarts, arbeidsdeskundige, onderzoeker of anderszins betrokken bij de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, dan nodigen wij u van harte uit bij dit symposium aanwezig te zijn.
Programma Dagvoorzitter: Harry Starren
12.30 uur          Inloop met lunch
13.30 uur          Welkom door Joan Leemhuis-Stout, voorzitter Week Chronisch Zieken
Effectieve interventies om werknemers met een chronische aandoening inzetbaar te houden. Waarom maken werkgevers er geen gebruik van? Dr. Irene Houtman, TNO/SEO
Voor welke uitdaging staat het UWV en met wie gaat het deze uitdaging aan?
Elmer van den Berghaage, directeur Innovatie en professionalisering sociaal medische zaken
Tips voor de praktijk: hoe mensen met een beperking zelf de uitdaging aangaan!
 • Emma at Work, prof. dr. Hugo Heijmans
 • Fotomodel en voorvechter gelijke rechten, Reni de Boer
 • Magazine Unlimited, werkproject door en voor jongeren met een chronische ziekte
 • Specialsterren, ICT werkproject door en voor mensen met autisme, Sjoerd van der Maaden
 • Met migraine … aan het werk! Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, Marijke Broer
 • Kanker en werk, Nederlandse Federatie Kankerpatiënten, Marco de Graaf
14.45 uur          Koffie- en theepauze
15.15 uur Panelgesprek met werkgevers over de uitdagingen en kansen met o.a.
 • Harry Starren, oud-directeur De Baak VNO-NCW
 • Heino van Essen, voorzitter Revalidatie Nederland
 • Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad
 • Mario van Mierlo, secretaris sociale zaken VNO-NCW en MKB Nederland
Effectief samenwerken aan werk in de gemeente, Andrée van Es, wethouder Amsterdam
16.15 uur          Afsluiting
Datum              : vrijdag 9 november 2012
Locatie             : Theater De Meerse, Hoofddorp
Organisatie       : Stichting Week Chronisch Zieken in samenwerking met ZonMw en UWV
Toegang           : € 125,- (gratis voor leden patiëntenorganisaties)
Informatie         : Leids Congresbureau, samenwerken@leidscongresbureau.nl, 071-5148203

Kijk voor meer informatie op: www.chronischziek.nl of neem contact met ons op via:

Stichting Week Chronisch Zieken
Postbus 23328, 3001 KH Rotterdam
Tel: 010-436 6799 / 0651-180 563


UITNODIGING
Patiënten werken aan werk
| ochtendseminar

Werk maakt gelijkwaardige en volwaardige deelname aan de samenleving mogelijk. Veel patiëntenorganisaties hebben daarom initiatieven genomen om hun achterban te steunen bij het vinden of behouden van werk. Daarbij is goede samenwerking essentieel met werkgevers en professionals die verantwoordelijk zijn voor duurzame inzet en re-integratie. Dit ochtendseminar plaatst de rol van patiëntenorganisaties bij het bevorderen van de arbeidsparticipatie in de schijnwerpers en is bestemd voor medewerkers van patiëntenorganisaties, UWV, reïntegratiebedrijven, gemeenten, arbodiensten en verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en werkgevers.
Programma
09.30 uur Inloop
10.00 uur Welkom door dagvoorzitter Harry Starren
10.10 uur Welke veranderingen staan ons te wachten?
Ankie Koning, klantgroepmanager Arbeidsgehandicapten, Team Ontwerp dienstverlening UWV
10.25 uur Videoparade van werkprojecten
10.35 uur Behoud van werk met hulp van patiëntenorganisaties
 • Laurence Maes, Ned. Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)NFK heeft een methodiek ontwikkeld om het gesprek tussen werknemer met kanker en werkgever zo snel mogelijk op gang te brengen. Momenteel is NFK betrokken bij een samenwerkingsproject met verzekeringsartsen.
 • Ronald Brands, Hiv vereniging Nederland Over hiv en werken tot aan je pensioen. De meerderheid van mensen met hiv ouder is dan 50 jaar en deze groep wordt de komende jaren steeds groter. www.positiefwerkt.nl is dé centrale plek hiv voor werkgevers, beroepsgroepen, intermediairs en werknemers (met hiv). Er is met name aandacht voor preventie d.w.z. het voorkomen van (onterechte) uitval.
 • Astrid van Waart, WhiplashstichtingVoor veel werknemers met whiplash, ME/CVS en PDS heeft de aandoening tijdelijk of permanent invloed op de mogelijkheden om te werken. Het is van groot belang dat zij regelmatig met de bedrijfsarts en andere betrokkenen belemmeringen en oplossingen in de werksituatie bespreken. Het project Dialoog-gestuurde re-integratie ontwikkelt producten voor mensen met whiplash, ME of PDS en geeft advies aan bedrijfsartsen en werkgevers voor constructieve communicatie.
11.10 uur Pauze
11.35 uur Videoparade van werkprojecten
11.45 uur Panel over samenwerking met Petra van de Goorbergh, directeur OVAL en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, UWV, reïntegratiebedrijven en organisaties verzekeringsgeneeskundigen en bedrijfsartsen
12.30 uur Afsluiting
Plaats en tijd
Vrijdag 9 november, 10.00-12.30 uur in Schouwburg De Meerse, Hoofddorp
Informatie en aanmelden
Leids Congres Bureau: 071-5148203, samenwerken@leidscongresbureau.nl
Toegang: € 80,- voor professionals (gratis voor mensen met een arbeidsbeperking en leden patientenorganisaties)
Direct aanmelden: Klik hier


Reacties gesloten.