Visie van Q-uestion over de ingediende aansprakelijkheidsstelling van de overheid

Het bestuur van Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts,  is van mening dat de vandaag ingediende aansprakelijkheidsstelling van de overheid een logisch vervolg is op de aansprakelijkheidsstelling van de geitenhouders en het gevolg is van de weigering van de overheid om financiële schadeloosstelling van de Q-koortsslachtoffers bespreekbaar te maken.

Wij hopen nog steeds dat de betrokken ministers het overleg zoeken met Q-uestion teneinde te bezien in hoeverre in een redelijke schadeloosstelling kan worden voorzien en op wat voor manier dat kan worden vormgegeven.

Het kabinet kan snel schakelen als het gaat om financiële genoegdoening van boeren die worden getroffen door het importverbod van Rusland. De bedragen die daarmee gemoeid zijn overstijgen de vraag van de Q-koortsslachtoffers vele malen.

Het schadeloosstellen van de agrarische sector bij welke calamiteit dan ook lijkt nooit langdurig onderwerp van discussie te zijn bij het Kabinet.

Wij roepen dan ook de betrokken Ministers in het Q-koortsdossier op om dezelfde snelheid in dit dossier over te nemen. Q-uestion is bereid tot ieder gesprek.

Ook de Q-koortspatiënt wil het dossier graag afsluiten. Liefst niet met een gang naar de rechter en straks het Europees Hof voor de Rechten van de Mens maar middels een minnelijke regeling die recht doet aan wat de patiënt is overkomen.

Reacties gesloten.