Veel kritiek op aanpak Q-koorts

12 januari, debat – Te weinig doortastend, te laat, ondoorzichtig en te weinig regie. De Kamer sluit zich aan bij deze conclusies van de commissie-Van Dijk over het overheidsoptreden tijdens uitbraken van de Q-koorts. “Het had beter gekund”, beamen minister Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Bleker (Landbouw).

In de periode 2005-2010 brak in Nederland enkele malen Q-koorts uit. Vijftien mensen overleden, veel mensen werden chronisch ziek en de gevolgen voor de getroffen geitenhouders waren desastreus. In het rapport “Van verwerping tot verheffing” doet de commissie-Van Dijk aanbevelingen voor de aanpak van een volgende uitbraak. “Perfect zal het nooit worden, maar we zullen lering trekken uit het rapport”, zegt minister Schippers.

Crisis
Bij infectie-uitbraken gaan voor alle woordvoerders de volksgezondheidsbelangen boven de landbouwbelangen. Maar wie hakt in tijden van crisis de knoop door? De meningen zijn verdeeld. Snijder (VVD), Ormel (CDA) en Dille (PVV) vinden dat de VWS-minister de eerstverantwoordelijke is, maar dat de landbouwstaatssecretaris niet kan worden gemist. De oppositiepartijen zien dat anders en pleiten voor doorzettingsmacht voor de VWS-minister. Dat is volgens Schippers niet nodig: “Als het gezondheidsbelang in het geding is, grijpt het kabinet in.”

Overkill
“Onvoorstelbaar”. Zo oordeelt Van Veldhoven (D66) over het feit dat de overheid het publiek niet heeft geïnformeerd. Net als Van Gerven (SP) vindt zij dat dierenartsen de huisartsen eerder moeten informeren. Ormel is dat met hen eens, maar is beducht voor overkill: niet elk ziek dier melden bij de GGD. Schippers zegt dat al enige tijd met nieuwe samenwerkingsvormen tussen de veterinaire en humane sector is geoefend en “dat gaan wij structureel maken”.

Schadefonds
Omdat de overheid de besmettingshaarden te laat bekend heeft gemaakt, kan haar verwijtbaar handelen worden verweten. Dat is de mening van Thieme (PvdD) en Van Gerven. Daarom pleiten zij voor een schadefonds voor de getroffen geitenhouders. Dille is echter bang dat zo’n fonds in de praktijk niet goed zal werken. Ook Schippers vindt een schadefonds niet nodig. Volgens haar zijn er voldoende regelingen voor zieke mensen en dus ook voor slachtoffers van Q-koorts.

De Kamer stemt op 13 januari over de moties die tijdens dit debat zijn ingediend.

De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (ongecorrigeerd). Elk gesproken woord uit de Kamer, beschikbaar de dag na de vergadering vanaf ca. 11.00 uur.


Reacties gesloten.