UMC St Radboud start onderzoek naar Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Het Radboud ziekenhuis in Nijmegen start binnenkort een onderzoek naar het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Hiervoor zijn ze op zoek naar Q-koorts patiënten die hieraan mee willen werken. U kunt zich via de huisarts of specialist aanmelden.

Wilt u meer weten, lees dan verder over de Qure-studie

De Qure-studie:

Ruim 20% van de mensen die acute Q-koorts hebben doorgemaakt, ontwikkelt langdurige klachten, waaronder vermoeidheid. Als deze moeheid langer dan 6 maanden blijft bestaan en er geen andere verklaring voor is, noemen we dit het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Waarom sommigen dit ontwikkelen en anderen niet is onbekend. Het Q-koortsvermoeidheidssyndroom gaat gepaard met een hoge ziektelast, veel beperkingen in het dagelijks leven en vaak langdurig werkverzuim. Tot nu toe zijn er geen studies gedaan naar de beste behandeling van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Door het ontbreken van richtlijnen zijn de meeste patiënten die een Q-koortsvermoeidheidssyndroom hebben ontwikkeld niet behandeld.

Vanaf het begin van de Q-koortsuitbraak zagen de internist-infectiologen van de Q-koortspolikliniek van het UMC St Radboud in Nijmegen zowel patiënten met chronische Q-koorts als met Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Binnen het UMC St Radboud zal binnenkort een onderzoek gestart worden waarin gekeken wordt naar de beste behandeling voor patiënten met een Q-koortsvermoeidheidssyndroom. In dit onderzoek worden patiënten met een Q-koortsvermoeidheidssyndroom ingedeeld in één van de volgende drie behandelgroepen:

  • Cognitieve gedragstherapie; bij andere typen chronische vermoeidheid is bewezen dat cognitieve gedragstherapie een effectieve behandeling kan zijn. Het idee is dat deze therapie ook bij het Q-koortsvermoeidheidssyndroom effectief zal zijn. Dit is echter nog nooit goed onderzocht.
  • Langdurig antibiotica; er zijn weinig studies gedaan naar het effect van antibiotica bij het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. De kleine studies die gedaan zijn laten een mogelijk positief effect zien op het prestatievermogen na langdurige behandeling met antibiotica.
  • Placebo; dit is een middel zonder werkzame stoffen, vaak gebruikt in onderzoeksverband. Zo kan vergeleken worden of het onderzochte antibioticum ook echt werkzaam is.

De studie zal voor patiënten 30 weken duren. In totaal beslaat het onderzoek 3 jaar.

De studie zal uitgevoerd worden op de polikliniek van het UMC St Radboud en in het Nijmeegs Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid van het UMC St Radboud. Voor deze studie hebben we in totaal de medewerking van ongeveer 180 patiënten nodig. Patiënten die deelnemen zullen eerst onderzocht worden om zeker te weten dat er geen chronische Q-koortsinfectie is en om uit te sluiten dat de vermoeidheidsklachten een andere lichamelijke oorzaak hebben. Om deel te nemen kan uw huisarts of specialist u verwijzen naar het Radboud Q-koortsexpertisecentrum.

Het Qure studieteam,

Drs. S. P. Keijmel, arts-onderzoeker

Drs. C. E. Delsing, internist-infectioloog

Dr. C. P. Bleeker-Rovers, internist-infectioloog
Verwijsinformatie voor huisartsen en specialisten:

Patiënten kunnen verwezen worden via:

  • ZorgDomein naar het Radboud Q-koorts Expertisecentrum (toegangspad Interne Geneeskunde met verwijsreden infectieziekten)
  • Of een verwijsbrief naar het Radboud Q-koorts Expertisecentrum UMC St Radboud, 433 Algemeen Interne Geneeskunde Poli (post blauw), Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. Fax (024) 361 65 19.

Reacties gesloten.