#trotsopdeboer

Paginagrote advertenties in de dagbladen de afgelopen week. Betaald door ruim dertig bedrijven die deel uitmaken van het agro-industriële complex. Tenminste 6 politieke partijen die flirten om de gunsten van de boeren. Vooral partijen die verantwoordelijk zijn voor de huidige impasse.

Ben ik ook trots op de boer? Als jongen heb ik allerlei boerenwerk gedaan: stal uitmesten, koeien verweiden, rogge binden en in hokken zetten, dorsen, aardappels rapen, hooien. Ik ben er niet slechter van geworden, behalve financieel, want het was vaak werk voor familie en met je familie moet je wandelen, niet handelen.

Toen dierenactivisten een stal in Boxtel bezetten, was ik het daarmee niet eens. Mij is geleerd van andermans goed af te blijven. Maar de reactie van de boeren, het oprichten van een Farmers Defense Force, deed me teveel denken aan episodes in de geschiedenis, waarin weerbaarheid en eigen richting volstrekt verkeerd afliepen.
Farmers Defense Force zou ook in de spiegel moeten kijken: als je niet wilt  -terecht- dat anderen op jouw erf komen, waarom kom je dan ongevraagd al jaren ongevraagd op andermans erf van lichamelijke integriteit en gezondheid? En verschmutz je de natuur, het milieu en de gezondheid van anderen. En als je je dat meent te kunnen permitteren, en het loopt gruwelijk fout af, waarom erken je dan geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid?

Boeren, in dit geval geitenboeren, maken het me onmogelijk trots op hen te zijn. Ze hebben mij en duizenden anderen ernstig ziek gemaakt met hun geiten. Chronisch ziek. Hun geiten hebben er voor gezorgd dat minstens 95, maar zeer waarschijnlijk aanzienlijk meer mensen zijn overleden. Duizenden mensen zijn in peilloos verdriet gestort, met veel pijn, arbeidsongeschiktheid, grote financiële zorgen, ellende en armoede.
Van de verantwoordelijke boeren en hun koepelorganisatie,  hebben we totaal geen aandacht, medeleven of schadevergoeding ontvangen, Daarvoor  hadden de geitenboeren ook geen tijd. Hun eigen belang stond voorop. Die vereiste alle aandacht. En samen met Henk Bleker hebben ze een schadevergoeding voor zichzelf geregeld en zo goed voor zichzelf gezorgd. Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de grootste humanitaire ramp in Nederland sinds 1953? Ho maar!

#Trotsopdeboer? Trots ben ik op alle slachtoffers van de Q-koortsepidemie, op alle zieken en nabestaanden, die zonder overlast voor anderen naar de Tweede Kamer gaan en met legale middelen hun zaak blijven bepleiten.

Bert Brunninkhuis

Reacties gesloten.