Symposium veehouderij, gezondheid en omgevingsrecht

SP vrijdag 6 september 2013, Oude Zaal/Rooksalon 2e Kamer

Op 6 september organiseert de SP een symposium over veehouderij, gezondheid en omgevingsrecht. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de regels rond veehouderij en gezondheid ernstig tekort schieten. Dit kwam het meest pijnlijk naar voren tijdens de uitbraak van Q-koorts. Lagere overheden hadden onvoldoende mogelijkheden om nieuwe agrarische vergunningen te weigeren op grond van de volksgezondheid, al zou men dat wel willen.

Volkomen ten onrechte is volksgezondheid geen volwaardig criterium om vestiging of uitbreiding van veehouderij te kunnen afwijzen. Daarom pleit de SP al enkele jaren voor een betere borging van volksgezondheid in het zogenaamde omgevingsrecht, de regels die betrekking hebben op de mens in zijn directe leefomgeving.

Het doel van dit symposium is om van gedachten te wisselen over de mogelijkheid om volksgezondheid en veiligheid volwaardige toetsingscriteria te laten worden bij ruimtelijke beslissingen, zoals de vestiging van intensieve veehouderij.

Het symposium zal plaats vinden op vrijdag 6 september 2013 in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. U bent welkom vanaf 1 uur ’s middags. Deelname is gratis. U kunt zich op
http://www.sp.nl/6sept/ aanmelden voor deelname.

Programma

Blok 1 Gezondheid en de wettelijke borging hiervan ten tijde van het q-koorts epidemie

13.30  Eric Smaling, Kamerlid SP: welkom
13.35  Emile Roemer, Fractievoorzitter SP: aftrap
13.40  Alex Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman: de Q-koorts epidemie vanuit het perspectief van de burger
13.50  VNG; ingrijpen door gemeenten op basis van volksgezondheid
14.00  Gert van Dijk, Voorzitter Evaluatiecommissie Q-koorts Hoogleraar Nyenrode en Wageningen: de lessen uit de Q-koorts; hoe kan de overheid de volksgezondheid beter beschermen

Blok 2 Initiatiefnota en reacties uit gezondheidswereld

14.10  Henk van Gerven Kamerlid SP, toelichting initiatiefnota
14.20  Dr. Roel During van Wageningen Universiteit/Alterra
14.30  Hoogleraar Tom Barkhuysen Universiteit Leiden (gevraagd)
14.40  Panel reageert op initiatiefnota
Jelle Doosje, GGD Nederland
Henk Jans, milieuarts
Professor Dick Heederik, IRAS Universiteit Utrecht
Marlie van Santvoort, Provinciale Raad Gezondheid Brabant
15.00  Input vanuit de zaal

Blok 3  Reactie politiek

15.15  Reactie politiek en belangengroeperingen
Tweede Kamer woordvoerders van politieke partijen, land en tuinbouworganisatie LTO,
Michel van den Berg, Q-uestion (stichting voor mensen met Q-koorts) en Johan van der Hout (gedeputeerde provincie Brabant) reageren op de initiatiefnota en de input van de dag
15.45  Afsluiting Eric Smaling, Kamerlid SP
15.50  Einde

Reacties gesloten.