Symposium veehouderij, gezondheid en omgevingsrecht

De SP heeft op 6 september een symposium georganiseerd over veehouderij, gezondheid en omgevingsrecht. symposium SP
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de regels rond veehouderij en gezondheid ernstig tekort schieten. Dit kwam het meest pijnlijk naar voren tijdens de uitbraak van Q-koorts. Vele sprekers zijn deze middag aan het woord geweest. Een korte impressie:

Emile Roemer opende de druk bezochte bijeenkomst.
Tijdens het eerste blok wat handelde over gezondheid en de wettelijke borging hiervan tijdens de Q-koorts uitbraak lichtte de Nationale ombudsman zijn rapport over de Q-koorts toe.

Tijdens het tweede  blok werd gesproken over de initiatiefnota van de SP. Henk van Gerven lichtte deze nota toe. initiatiefnota van de SP

Het derde blok, waarin reacties van Tweede Kamer woordvoerders van politieke partijen, land en tuinbouworganisatie LTO en Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts.
Q-uestion geeft aan het merkwaardig te vinden dat er nu pas wordt nagedacht over de rol van volksgezondheid in de wet- en regelgeving over dit onderwerp. Op dit moment is het zo dat mocht er nu een nieuwe uitbraak komen van een zoönose er in de wet- en regelgeving niets is veranderd. Nog steeds komen op de eerste plaats de belangen van de veehouderij, vervolgens de milieuaspecten en op de laatste plaats volksgezondheid. Van belang is om vast te leggen dat  volksgezondheid altijd prevaleert boven het economisch belang. Het vertrouwen van burgers heeft een enorme deuk opgelopen. Te laat vaccineren en luchtwassers die niet aan staan mag niet gebeuren! Als er wetten en regels worden gemaakt is het van belang dat de uitvoering hiervan gehandhaafd wordt.

Reacties gesloten.