Succes ThinQ Together,

voor jonge mensen met Q-koorts

“Bedankt”, ” goed initiatief”, “een waardevolle avond waar we zeker mee verder kunnen” en “hier krijg ik energie van”.
ThinQReacties na ThinQ Together, voor jonge mensen met Q-koorts. Deze avond is 30 september georganiseerd door Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts. Aanwezig waren een kleine dertig patiënten en hun naasten.

Marloes, een van de jongeren met Q-koorts en medeorganisator van de avond start met de inleiding.  Vervolgens vertelt Marleen, ook een van de organisatoren,  haar eigen verhaal. Ze vertelt  wanneer ze ziek is geworden, waar zij tegenaan is gelopen en hoe het nu met haar gaat. Marleen is een voorbeeld van een patiënte die behoorlijk en langdurig ziek is geweest en die haar leven weer goed op de rit heeft  gekregen.

Workshop 1
Tijdens de eerste  workshop verzorgd door Hans Knoop, directeur Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV),  staat de vermoeidheid na Q-koorts en wat hieraan te doen centraal. Voorbeelden van vragen die beantwoord zijn:  Hoe wordt de diagnose Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)  gesteld? Hoe is de werkwijze na aanmelding bij het NKCV?  Kun je QVS aantonen middels een bloedtest? Verder is er uitgebreid  stilgestaan bij wat je als patiënt zelf kunt doen tegen de vermoeidheid.

Workshop 2
Na de pauze,  waarin deelnemers geanimeerd met elkaar in gesprek raakten,  wordt het stokje doorgegeven aan Fred Omers, re- integratiecoach.  Na een inventarisatie geeft Fred tips hoe een gesprek aan te gaan met je werkgever als alles niet zo loopt zoals je wilt of zoals verwacht. Voor een sollicitatiegesprek geeft Fred aan dat het verstandig is goed na te denken over wie je bent; wat je kunt en wat je wilt.

Afsluiting door Jong Actief
De avond wordt op een bijzondere wijze afgesloten door een tweetal jongeren van Stichting Jong Actief uit ’s-Hertogenbosch. Zij lezen een stuk poëzie voor over  Q-koorts en QVS en laten een rap horen. De inhoud is gedeeltelijk  een weergave van deze avond.

Lotgenotengroep
Veel patiënten stellen een vervolg op prijs en geven aan te willen deelnemen aan een lotgenotengroep.  Deze laatste wordt georganiseerd door Q-uestion. De aanwezigen van deze avond ontvangen een uitnodiging. Ben je niet geweest,  en heb je toch  belangstelling,  stuur dan een mail naar info@stichtingquestion.nl.

 

 

 

Reacties gesloten.