Standpunt Q-uestion veehouderij

Q-koorts vanuit patiënten perspectief

Tussen 2007 en 2011 zijn 4.200 geregistreerde besmettingen. Wetenschappelijk onderzoek bewijst tussen 50.000 en 100.000 besmettingen. 4.200 ziektegevallen waarvan 1.000 patiënten geconfronteerd zijn en worden met QVS: Het Q-koorts vermoeidheidssyndroom. 4.200 ziektegevallen waarvan bijna 300 patiënten chronische Q-koorts hebben. De bacterie dus nog steeds levend bij zich dragen; dagelijks antibiotica slikken om in leven te blijven. 4.200 patiënten waarvan er 25 aantoonbaar aan Q-koorts zijn overleden maar meer waarschijnlijk tussen 75 en 100. Een menselijk drama waarvoor in ieder beschaafd land jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten zouden worden gehouden bij een daartoe opgericht monument en waar politici met eerbied en respect terugkijken op wat slachtoffers is aangedaan.

Q-koorts. Vanuit patiënten perspectief een persoonlijk drama voor meer dan 1.000 mensen die strijd moeten voeren voor enige erkenning. Die in sommige gevallen huis en haard zijn verloren. Een ramp die op aarde voor wat betreft Q-koorts zijn gelijke niet kent. Fout op fout gestapeld, totaal onderschat. Infectiespecialisten uit de hele wereld komen naar Nederland om te leren. Vol trots worden symposia voor buitenlandse gasten georganiseerd. Trots in plaats van schaamte.

Q-koorts. Strijd voor patiënten maar ook strijd om een dergelijke ramp niet nog eens te laten gebeuren.  Gelukkig is de politiek geneigd om dat inzicht over te nemen. Economische belangen tegenover de belangen van volksgezondheid. Discipline van het boerenbedrijf om te voldoen aan wettelijke regels tegenover de frustratie van de patiënt die telkens weer wordt geconfronteerd met in dit kader een overheid die streng predikt en matig handhaaft.

En wie heeft de lead bij een volgende uitbraak? Niet het ministerie van VWS. De huidige minister heeft wel doorzettingskracht maar geen doorzettingsmacht.

De macht van de intensieve veehouderij is duidelijk groter dan die van de intensieve mensenhouderij.

Een gevraagd advies aan de Gezondheidsraad om maatstaven aan te leggen over gewenste afstand tussen bedrijf en bevolking blijft uit.  De bal wordt teruggelegd bij lagere overheden. Neem stelling!

Leg vast hoe de gewenste afstand eruitziet en het tijdpad om dat te bereiken. Leg vast dat volksgezondheid altijd prevaleert boven economisch belang. Leg vast wie de lead heeft bij een uitbraak en handel daarnaar. En bovenal: handhaaf bij de boer en treedt streng op. Netwerken van  zoönosedeskundigen geven aan dat een nieuwe uitbraak niet te vermijden is. Alleen is de vraag wanneer en welk virus of welke bacterie zich zal manifesteren. Opnieuw Q-koorts of misschien wel knokkelkoorts van de tijgermug of een enorme salmonella-uitbraak? In The War of the Worlds, een film uit 1953 konden buitenaardse wezens slechts op 1 manier worden gedood: door bacteriën.

Het gevaar van onderschatting van bacteriën en hun steeds groter wordende resistentie mag nog wat nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht.

Het is goed te constateren dat mevrouw Dijksma nu het kabinetsstandpunt inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het is ook goed te constateren dat de maatschappelijke onrust wordt gevoeld en wordt gedeeld. De negatieve beeldvorming bij de lokale bevolking wordt ook gevoed door het uitblijven van heldere en duidelijke regels en voorschriften die navenant worden gehandhaafd. Daar waar de industrie te maken heeft met duidelijke milieueisen inzake o.a. stank is het merkwaardig dat deze zelfde normen niet worden aangelegd in de veehouderij.  En daar waar bv luchtwassers geplaatst moeten worden wordt geconstateerd dat die in de helft van de gevallen niet of niet geheel werken. Het gemeentelijke handhavingsbeleid faalt grotendeels. Het advies van de Gezondheidsraad is een begin van stellingname maar reikt naar het oordeel van Q-uestion niet ver genoeg. Het advies om nader onderzoek uit te voeren moet snel worden overgenomen. De inzet van het kabinet gaat over het voeden van 9 miljard mensen in 2050 en een verhoogde vraag naar dierlijke eiwitten. Nederland zal daar economisch gezien haar portie van willen hebben. De vraag is tot welke prijs en hoeveel risico dit dichtbevolkte land daarin wil lopen.

De maatregelen die het kabinet wil nemen in het kader van intensieve veehouderij/volksgezondheid gaan vooral uit van verder onderzoek. Het advies van de Gezondheidsraad dienaangaande wordt overgenomen.

Vanuit patiënten perspectief kunnen wij de opstelling billijken indien een heldere en duidelijke marsroute wordt vastgesteld.

 

 

Reacties gesloten.