Ruim 250 mensen aanwezig op de thema-avond

Thema avond Q-koorts: ’Wie draagt de schade?’

Op maandagavond 12 maart jl. vond in het Cultureel Centrum ‘t Spectrum te Schijndel een bijeenkomst plaats met het thema ‘Q-koorts: Wie draagt de schade?’ Ruim 250 mensen waren hierbij aanwezig. De gastsprekers waren mr. drs. Ingeborg Haazen, wetenschappelijk medewerker en docent aan de faculteit Rechten van de Radboud Universiteit Nijmegen en de heren mr. I.P.C. Sindram en mr. L.M.M. Rohof, beiden advocaten en aanwezig namens de Stichting Q-koortsclaim.

Na een woord van welkom door Michel van den Berg, voorzitter Q-uestion, werd als inleiding gestart met een filmpje van Nieuwsuur van 28 februari jl. over het onderwerp RIVM: zeker 24 mensen overleden aan Q-koorts’, gevolgd door het fragment ‘Wie is er aansprakelijk te stellen voor de schade?’ waarin Ingeborg Haazen geïnterviewd wordt over haar artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht over de Q-koorts in Nederland.

Ingeborg Haazen heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan in het kader van een aansprakelijkheidstelling voor de gezondheidsschade. Zij legt uit wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn met betrekking tot het aansprakelijk stellen van de geitenhouders met een besmet bedrijf en/of de overheid.

Hierna werd door Ivo Sindram een presentatie verzorgd over de letselschadeprocedure in de praktijk en werd vervolgens door Luc Rohof aanvullende informatie gegeven over wat Stichting Q-koortsclaim voor de Q-koortspatiënten kan betekenen. De aanleiding voor beide advocaten om namens Q-koortspatiënten geitenhouders aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, is enerzijds een verzoek van een Rechtsbijstandverzekering om een procedure op te gaan starten en anderzijds de uitkomsten uit het wetenschappelijk onderzoek van Ingeborg Haazen, die aantonen dat er voldoende mogelijkheden zijn de schade van slachtoffers van Q-koorts te verhalen. Tot nu toe hebben 112 Q-koortspatiënten zich aangemeld die een schadeclaim willen indienen tegen de geitenhouders.

Na elke presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. Rond 21.30 uur werd de bijeenkomst afgesloten en was er nog de mogelijkheid voor een drankje, waarna iedereen voorzien van een roos door de patiëntenvereniging Q-uestion, weer huiswaarts keerde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Nieuwsbrief van april komt een uitgebreid verslag van deze Thema-avond.

Reacties gesloten.