Q-uestion zoekt secretaris

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts is een landelijke patiëntenorganisatie. Q-uestion verstrekt informatie en voorlichting, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van Q-koortspatiënten in de breedste zin van het woord. Q-uestion is een actieve organisatie met ruim 300 aangeslotenen.

Q-uestion is op zoek naar een opvolger van de secretaris. We zoeken een bij de stichting betrokken bestuurder die samen met andere bestuurders, vrijwilligers en actieve aangeslotenen verder vorm wil geven aan de toekomst van de organisatie. Het geschatte aantal uren per week is gemiddeld 2-3 uur.

Profiel
Q-uestion zoekt iemand die:
– gericht is op samenwerken met bestuursleden en andere vrijwilligers
– goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden bezit
– beschikt over goede contactuele eigenschappen
– zorgvuldig en proactief is en in staat overzicht te houden
– betrouwbaar is en afspraken nakomt

Taken
– samen met andere bestuursleden bepalen van beleid
– samen met voorzitter en beleidsmedewerker vaststellen van agenda
– de verslaglegging van de vergaderingen en themabijeenkomsten verzorgen
– versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar de bestuursleden
– zorgdragen voor tijdige beantwoording van post en e-mail en archivering
– beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur moeten worden gebracht
– verrichten van alle overige correspondentie
– verzending Nieuwsbrieven aan aangeslotenen die niet beschikken over email
– samen met beleidsmedewerker organiseren van themabijeenkomsten
– uitvoeren van praktische klussen zoals het regelen van vergaderlocaties en drukwerk
– beheren van de postbus
– opzetten en beheren vrijwilligersadministratie

Het betreft een vrijwillige functie waarbij reis- en onkosten vergoed worden.

Voor informatie: Nelleke Maathuis (beleidsmedewerker)  0641110111

 

Reacties gesloten.