Q-uestion zoekt secretaris

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, zoekt per direct een opvolger voor de secretaris/bestuurder. We zoeken een betrokken bestuurder die samen met andere bestuurders, vrijwilligers en actieve aangeslotenen verder vorm wil geven aan de toekomst van de organisatie.
Q-uestion biedt een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie die er toe doet.

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, is een landelijke patiëntenorganisatie. De patiëntenorganisatie verstrekt informatie en voorlichting, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van Q-koortspatiënten. Q-uestion is een actieve organisatie met ruim 300 aangeslotenen. De organisatie is nu zoek naar een secretaris. De geschatte belasting is 2-3 uur per week. U kunt rekenen op ondersteuning vanuit de organisatie. Reis- en onkosten worden vergoed.

Hieronder het gewenste profiel en de taken.

Profiel
Q-uestion zoekt iemand die:
– samenwerkt met bestuursleden en andere vrijwilligers
– goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden bezit
– beschikt over goede contactuele eigenschappen
– zorgvuldig en proactief is en in staat overzicht te houden
– betrouwbaar is en afspraken nakomt

Taken
– bepalen van beleid samen met andere bestuursleden
– versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar de bestuursleden
– verslaglegging van vergaderingen en themabijeenkomsten
– tijdige beantwoording van post en e-mail en archivering
– beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur moeten worden gebracht
– verrichten van alle overige correspondentie
– samen met beleidsmedewerker organiseren van themabijeenkomsten
– uitvoeren van praktische klussen zoals het regelen van vergaderlocaties en drukwerk
– beheren van de postbus
– opzetten en beheren van een vrijwilligersadministratie

Het betreft een vrijwillige functie. Voor informatie: info@stichtingquestion.nl tav Nelleke Maathuis.
 

Reacties gesloten.