Q-uestion in Tweede Kamer

Vandaag, 28 maart 2013, is Q-uestion in de Tweede Kamer voor een viertal gesprekken. Gesproken is met politici van CDA, PvdA, PVV en SP

Vanuit Q-uestion zijn aanwezig Michel van den Berg en Nelleke Maathuis.

Tijdens de gesprekken vraagt Q-uestion onder andere aandacht voor de volgende onderwerpen:

 1. Stichting 10 miljoen
  Tot op heden uitblijven van toegezegde onafhankelijke stichting die budget kan inzetten om mensen met chronische Q-koorts en mensen met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom als groep te ondersteunen met onder andere begeleiding, voorlichting en onderzoek.
  Dit onderwerp wordt besproken in het Q-koortsdebat wat waarschijnlijk in april plaatsvindt.
 2. Zorgen chronische Q-koorts
  De verwachting is dat er tussen de 50.000 en 100.000 mensen Q-koorts hebben gehad en niet gediagnosticeerd zijn. Dit betekent dat er mensen zijn die chronische Q-koorts ontwikkelen zonder dat men daar erg in heeft. Voor mensen uit risicogroepen kan dit ernstige gevolgen hebben. Een landelijk onderzoek is op dit moment niet aan de orde.
  De minister heeft € 300.000,– toegezegd voor een onderzoek in Herpen naar niet gediagnosticeerde gevallen van Q-koorts.
 3. Ongenoegen uitkomst Landerd
  Minister Melanie Schultz van Haegen (milieu) heeft toestemming gegeven voor de bouw van de omstreden geitenstal  in Zeeland. Een verzoek van de provincie om vernietiging van de bouwvergunning vanwege Q-koorts is afgewezen.
  Vanmiddag zijn hier al Kamervragen over gesteld door de PvdA.
 4. Schadefonds voor patiënten
  Waarschijnlijk wordt in april een debat gehouden over mogelijkheden van een schadefonds.
 5. WOB
  In kader van Wet Openbaarheid Bestuur heeft Q-uestion inzage gevraagd in namen en adressen van rechtspersonen en natuurlijke personen die per 1 augustus 2012 in de database van de NVWA worden vermeld als zijnde niet te hebben voldaan aan de vaccinatieplicht voor geitenhouders. Het verzoek is afgewezen en Q-uestion heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit. Een hoorzitting heeft plaatsgevonden. Een uitspraak is nog zes weken verdaagd.

Voor verdere informatie zie volgende nieuwsbrief van Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts.

Reacties gesloten.