Q-uestion in overleg met Minister Schippers

Woensdag 22 april heeft Q-uestion gesproken met de minister van VWS mevrouw Schippers en mevrouw Donker, directeur Public Health. Een prettig en constructief gesprek.
Gesproken is over de mogelijkheid van een minnelijke schikking voor getroffenen, het borgen van een database met gegevens over chronische Q-koorts en het uitbreiden van geitenstallen direct over de grens (Belgie).
Hieronder volgt een korte uitwerking met de gemaakte afspraken.

 1. Minnelijke schikking voor getroffenen door Q-koorts
  Zoals u wellicht weet is zowel de overheid als de sector aansprakelijk gesteld voor het leed van patiënten. Deze processen verlopen traag en bieden op de korte termijn geen uitzicht op een definitieve uitspraak. Wij hebben de vraag om een minnelijke schikking bij de Minister neergelegd zodat Q-koortspatiënten het boek kunnen sluiten. De minister zegt toe dat ze wil kijken wat een minnelijke schikking gaat betekenen, en of er vanuit de ministerraad hiertoe een opening bestaat. Ze zegt dat ze geen verwachtingen wil scheppen maar zegt ook het voorstel niet zonder bestudering van de hand te wijzen. Graag wil zij van Q-uestion argumenten ontvangen waarom zij zouden moeten overgaan tot een minnelijke schikking.
 2. Borgen database chronische Q-koorts
  Samenwerkende ziekenhuizen die Q-koorts patiënten behandelen in Nederland hebben de handen ineen geslagen om alle bekende patiënten met chronische Q-koorts gedetailleerd in kaart te brengen. Deze kennis komt ten goede aan patiënten die gediagnosticeerd zijn met chronische Q-koorts als ook aan toekomstige patiënten. De huidige database omvat enkel de tot dan toe bekende ongeveer 300 patiënten met chronische Q-koorts, gediagnosticeerd tussen 2007 en 2012. Om over de meest juiste en actuele informatie te kunnen beschikken dient de database verder bijgewerkt en geborgd te worden. Hierdoor kunnen artsen blijvend gebruik maken van de informatie. Nadere informatie wordt door Q-uestion aangereikt.

 

 1. Uitbreiden van geitenstallen direct over de grens (België)
  Q-uestion spreekt haar zorg uit over het uitbreiden van geitenstallen direct over de grens. In België is geen wetgeving over geitenhouderij, dus bijvoorbeeld ook geen inentingsverplichting. Dit brengt risico met zich mee voor de Nederlandse bevolking. Van belang is om hiervoor aandacht te vragen op Europees niveau.
  Ook hiervoor draagt Q-uestion informatie aan.

Reacties gesloten.