Q-uestion bij Nationale Ombudsman

Persbericht
Eindhoven, 12 juli 2011

Dinsdag 12 juli spraken vertegenwoordigers van Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, met twee medewerkers van het team groot onderzoek van de Nationale Ombudsman. Het gesprek verliep in een open en constructieve sfeer. Q-uestion vindt dat benadeelde Q-koortspatiënten een beroep moeten kunnen doen op een schadefonds.

Tijdens het gesprek, dat door de medewerkers van het team groot onderzoek goed was voorbereid, is gesproken over het belang van schadeloosstelling van patiënten met Q-koorts. Ook is gesproken over het rapport van Dijk, goed besturen van de overheid en problemen, zowel emotioneel als materieel, waar patiënten dagelijks tegen aanlopen.

Voorstel Nationale Ombudsman
Afspraak is dat medewerkers van het team groot onderzoek alvast een voorstel formuleren voor de Nationale Ombudsman over welke mogelijkheden er nu liggen. De uitgangsvraag is hoe de overheid omgegaan is met patiënten met Q-koorts vanuit het perspectief van behoorlijkheid. In verband met de vakantieperiode gaat dit na de zomer plaatsvinden. Daarna wordt weer contact gelegd met Q-uestion. Afspraak is dat Q-uestion de komende periode aanvullende informatie levert.

Instellen van schadefonds
Nog steeds ontvangt Q-uestion berichten van patiënten met langdurige klachten waarin zij aangeven te kampen met forse financiële problemen. Geboden mogelijkheden door bijvoorbeeld UWV en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen blijken niet toereikend. Q-uestion vindt het van belang dat gedupeerden gebruik kunnen maken van een schadefonds.

Reacties gesloten.