Q-KOORTSSLACHTOFFERS STELLEN OVERHEID AANSPRAKELIJK

Nijmegen, 4 september 2014. De letselschade advocaten Rohof en Sindram van het kantoor Verweij advocaten te Nijmegen stellen vandaag namens 320 Q-koortsslachtoffers met een brief aan de ministers Kamp en Schippers de overheid aansprakelijk voor hun schade. Zij eisen financiële compensatie, omdat de overheid tijdens de Q-koortsuitbraak in Brabant ernstig tekortgeschoten is in haar plichten.

Zij verwijten de toenmalige minister dat zij de economische belangen van de boeren voor heeft laten gaan op de bescherming van de gezondheid van de burgers en dat zij veel te lang heeft gewacht met het nemen van maatregelen om de burgers te beschermen. Doordat de burgers bovendien bewust onwetend werden gehouden, hadden zij vaak geen idee van het gevaar dat hun vanuit de veehouderij bedreigde.

Dat de minister jarenlang heeft getalmd met maatregelen, is kwalijk omdat Q-koorts bij de overheid al jarenlang bekend was als gevaarlijke ziekte en omdat het begin van de uitbraak plaatsvond in Noordoost-Brabant, een dichtbevolkt gebied met een extreme druk van de intensieve veehouderij. Door juist in dat gebied niet in te grijpen, nam de minister het risico dat de uitbraak uit de hand zou lopen tot een epidemie van ongekende omvang. Dat is dan ook gebeurd.

Het afwachtende beleid van de minister is des te opmerkelijker omdat de overheid altijd wel direct klaarstaat met ingrijpende maatregelen in geval van een dierziekte die de portemonnee van de boer direct raakt, zoals varkenspest of mond-en-klauwzeer.

Q-koorts heeft de levens van de slachtoffers blijvend ongunstig veranderd. Een aantal mensen heeft de bacterie in de bloedbaan zitten en zal daar niet meer vanaf komen, velen hebben die ziekte onder de leden zonder dat te weten, zeker 100 mensen zijn daar al aan overleden. Anderen zijn chronisch moe en hebben tal van andere lichamelijke aandoeningen waardoor zij niet of nauwelijks meer kunnen werken.  Allen lijden schade, in sommige gevallen is die schade fors, bijvoorbeeld als het slachtoffer zijn of haar inkomen door de ziekte is kwijtgeraakt.

De overheid weigert de slachtoffers financieel te compenseren. Weliswaar werd de Stichting Q-Support opgericht door de overheid, maar die mag zich niet bezighouden met de schade van de slachtoffers. Die blijven daardoor met lege handen staan. Het kán niet zo zijn dat de schade van de omwonende of een toevallige passant van een geitenhouderij de volledige schade moet dragen, terwijl de geitenhouders zelf een vergoeding hebben gekregen voor elke geit die geruimd werd. Door diezelfde overheid.

Persbericht Verweij advocaten d.d. 4 september 2014

Reacties gesloten.