Plotseling overlijden Antoon Arts

Bij Q-uestion is iedereen geschokt en verdrietig over de dood van Antoon Arts, voorzitter van de patiëntenraad. Hij overleed donderdagavond totaal onverwacht. Antoon heeft het afgelopen half jaar heel veel tijd, passie en energie gestoken in werk voor zijn mede-lotgenoten. Sommigen kennen hem van de Q-kringen, anderen van de bijeenkomsten in Schijndel, of van de patiëntenraad.

Antoon was nog niet zo lang voorzitter hiervan maar pakte zaken meteen krachtdadig aan! Twee daarvan zette hij meteen op de agenda. Hij geloofde in de waarde van ergotherapie voor lotgenoten met QVS en maakte zich daarom hard voor vergoeding daarvan door de verzekeraars en kennisdeling hierover via Q-Support.
Ook was participatie van Q-patiënten op alle niveaus binnen Q-support voor hem van wezenlijk belang. In zijn ogen konden alleen zij de eenzame ellende en stress van hun dagelijkse situatie begrijpen en doorvoelen.
Hij begreep die situatie, waarin Q getroffenen ongevraagd en door toedoen van anderen waren terechtgekomen. Hij maakte zijn vrije tijd beschikbaar voor de erkenning en verbetering voor iedereen.

Antoon was voor transparantie en duidelijkheid. Niet alleen voor zichzelf maar vooral voor zijn lotgenoten, gevangen in de netten van de bureaucratie en het onbegrip en de ontkenning van instanties en van hun omgeving
Wij zijn aan hem verplicht te blijven opkomen voor iedereen die door de Q-koorts is getroffen en denken aan hem in dankbaarheid.

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, zijn 5 kinderen, zijn 5 schoonkinderen, zijn 6 kleinkinderen (plus 2 op komst). We condoleren hen en overige familie van harte en wensen hen alle kracht toe in het verwerken van het grote verlies van Antoon.

Bestuur van Q-uestion,
Caroline van Kessel

Reacties gesloten.