Persbericht

Eindhoven, 19 juni 2012

Eindelijk erkenning

Michel van den Berg, voorzitter van Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, heeft vandaag het rapport ‘Het spijt mij; over Q-koorts en de menselijke maat’ in ontvangst genomen van de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport dat de aanpak door de overheid niet behoorlijk is geweest. De overheid heeft haar burgers onvoldoende en niet tijdig voorgelicht over de risico’s en oorzaken van Q-koorts. De belangen van omwonenden en passanten, vooral in Brabant, hebben te weinig aandacht gekregen en zij zijn onvoldoende betrokken bij de problematiek rond Q-koorts.

Erkenning
“Eindelijk erkenning voor de situatie van Q-koortspatiënten”, aldus Michel van den Berg. Voor de eerste keer heeft een onafhankelijk instituut bevestigd, dat de overheid niet behoorlijk heeft gehandeld tijdens de Q-koortsuitbraak en daarna. Over alle onderdelen die onderzocht zijn, oordeelt de ombudsman dat de overheid niet behoorlijk gehandeld heeft. Dit duidt op falen van de overheid om haar kerntaken in dit dossier goed te vervullen.

Klacht
In de zomer van 2011 heeft patiëntenorganisatie Q-uestion een klacht ingediend bij de Nationale ombudsman. Patiënten voelden zich door de overheid niet serieus genomen. Daarbij blijken de standaard voorzieningen in Nederland niet in alle gevallen toereikend voor mensen met Q-koorts, terwijl de overheid zich hierop beroept. De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart.

Aanbevelingen
Om het vertrouwen in de overheid te herstellen, zijn het aanbieden van excuses en een compensatie voor de schrijnende gevallen van belang, aldus de ombudsman. Q-uestion  gaat hierin een stap verder en wil pleiten, naast excuses, voor compensatie van alle getroffenen. Andere aanbevelingen die de ombudsman doet, zijn (bevolkings)onderzoek, kennisdeling, voorlichting en een steunpunt voor Q-koortspatiënten. Q-uestion ondersteunt deze aanbevelingen van harte en wil ook daarin haar positie innemen.

Parlementaire enquête
Vorige week bleek tijdens een uitzending van Nieuwsuur dat niet alle documenten in eerder onderzoek zijn gebruikt. Dat is de reden waarom Q-uestion het van belang vindt dat er een parlementaire enquête wordt gehouden naar de wijze waarop de Q-koortsuitbraak is aangepakt, zodat alle aanwezige informatie boven tafel komt.

Reacties gesloten.