Persbericht 27 juni 2012

Q-uestion ontmoet Kamer

Een viertal getroffen Q-koortspatiënten en de voorzitter van Q-uestion hebben vanmiddag gesproken in de Tweede Kamer. Dit gesprek is georganiseerd door de Partij voor de Dieren. Q-uestion vindt het van belang dat de verhalen een gezicht krijgen en dat Kamerleden in de gelegenheid gesteld worden vragen te stellen aan Q-koorts getroffenen. Hiermee hopen de getroffenen dat Kamerleden meer inzicht krijgen in de ernstige gevolgen van de uitbraak van Q-koorts.

‘De ziekte een gezicht geven’ is volgens Wilma de Wolf, een van de aanwezigen, zeker gelukt. Zij verwacht dat naast het rapport van de Nationale ombudsman datgene wat vanmiddag besproken is zeker zal bijdragen aan het debat over de aanpak van Q-koorts binnenkort. “Goed dat we er geweest zijn. Of het veel uithaalt weet ik niet, aangezien toch verschillende partijen ontbraken”, aldus Henk de Man, patiënt met chronische Q-koorts.

Vangnetten
Op de vraag of er voldoende vangnetten zijn voor patiënten om de nadelige gevolgen van Q-koorts op te vangen, antwoordt Michel van den Berg: “nee, die zijn er zeker niet.” Verschillende slachtoffers vallen tussen wal en schip. Door de aanwezige patiënten wordt gepleit voor compensatie van schade voor individuele patiënten. Ook het ontvangen van excuses is voor patiënten van belang. En dan niet die excuses die afgedwongen worden door een motie. Wel geeft Van den Berg aan dat de € 10 miljoen die ter beschikking is gesteld, om onder andere mensen met chronische Q-koorts en mensen met het Q-koorts vermoeidheidssyndroom als groep te ondersteunen met bijvoorbeeld advies, begeleiding en onderzoek, een eerste stap is naar het herstel van vertrouwen in de overheid.

Parlementaire enquête
Q-uestion steunt het belang van een parlementaire enquête over de wijze waarop de Q-koortsuitbraak is aangepakt, zodat alle aanwezige informatie boven tafel komt. Dit moet niet ten koste gaan van het snel opvolgen van de aanbevelingen zoals gedaan door de Nationale Ombudsman.

Reacties gesloten.