Persbericht 20-09-2011

Angst Q-koortsuitbraak blijft bestaan

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, vindt dat te weinig onderzoek is gedaan om te komen tot het besluit de maatregelen tegen Q-koorts nu al te versoepelen. Bovendien heeft de verplichte vaccinatie voor 1 augustus 2011 op de melkgeiten- en melkschapenbedrijven veel voeten in de aarde gehad wat onvoldoende vertrouwen geeft voor de toekomst.

Aanpassing maatregelenpakket
Het besluit over de aanpassing van het maatregelenpakket is genomen na advies van het Deskundigenberaad en het gehouden Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Zoonosen waar ook Q-uestion bij aanwezig was. Q-uestion heeft laten weten niet eens te zijn met het nu al versoepelen van de genomen maatregelen aangezien er te weinig zekerheid bestaat dat er niet nogmaals een uitbraak van Q-koorts plaatsvindt.

Handhaving vaccinatie
Ook is op dit moment onduidelijk hoe en welke handhavinginstrumenten aanvullend ingezet gaan worden om ervoor te zorgen dat bedrijven volgend jaar hun dieren wel voor 1 augustus laten vaccineren, zoals ook dit jaar de bedoeling was. Dit is een belangrijke voorwaarde om überhaupt te denken over het versoepelen van de maatregelen.

Afzonderingsplicht
Voor bedrijven met een publieksfunctie zijn de maatregelen afgezwakt naar het niet toelaten van publiek bij het daadwerkelijk lammeren. Wie gaat dit controleren en zorgdragen voor juiste uitvoering van deze maatregel?

Vaccinatie humane risicogroepen
Daarbij betreurt Q-uestion het dat vaccinatie aan risicogroepen volgend jaar niet meer wordt aangeboden. Q-uestion is van mening dat de mogelijkheid tot vaccinatie voor risicogroepen gezien de grote gevolgen bij een eventuele besmetting behouden moet blijven.

Reacties gesloten.