Patiëntenraad Q-uestion zoekt leden

De patiëntenraad bestaat sinds begin 2019, als onderdeel van Q-uestion. De patiëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Dit doen we door onderwerpen en signalen te bespreken die door de leden worden ingebracht. Daarnaast vervult de patiëntenraad de rol van  patiëntenvertegenwoordiging in gesprekken met Q-support.

De patiëntenraad bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 leden. We vergaderen 6 x per jaar, altijd op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur in Perron-3 in Rosmalen. Verder vragen we je de vergaderingen voor te bereiden en actief mee te denken over onderwerpen die we kunnen bespreken. Mogelijk kun je ook buiten de vergaderingen om namens de patiëntenraad deelnemen aan een bespreking of bijeenkomst, of contactpersoon zijn voor een specifieke vraag of onderwerp, of gevraagd worden een specifieke taak uit te voeren.

We zoeken enthousiaste en gedreven mensen die onze raad willen versterken. Om goed inhoudelijk te kunnen meespreken over Q-koorts heb je als ervaringsdeskundige natuurlijk een voorsprong.
Ook niet Q-koorts patiënten zijn welkom als lid. Bijvoorbeeld voor een wat meer ‘technische’ functie zoals voorzitter of secretaris.

In het kort:

  1.  Je bent Q-koorts patiënt en wil eigen ervaringen delen en signalen inbrengen vanuit je netwerk. Of je hebt affiniteit met mensen met Q-koorts en wil je voor hen inzetten.
  2. Je kunt 6x per jaar aanwezig zijn bij de vergadering. Steeds op maandagavond, van 19.00 tot 21.00 uur bij Perron-3 in Rosmalen.
  3. Voor 2020 zijn de vergaderdata: (20 januari, 2 maart,) 4 mei (onder voorbehoud), 22 juni, 14 september en 23 november.
  4. De functies van voorzitter en secretaris zijn vacant.
  5. Eventuele onkosten die je maakt, worden vergoed. Denk aan reiskosten en printkosten.

Heb je interesse of wil je meer weten over de patiëntenraad? Neem dan contact met ons op: patientenraad@stichtingquestion.nl


Reacties gesloten.