Over risicogroepen

Hoe merk je dat  je een hartklepontsteking hebt?

Voor deze situatie gaat het met name om chronische Q-koortspatiënten. Voornamelijk mensen met hartklepafwijkingen lopen een verhoogd risico op een hartklepontsteking. De huisarts luistert bij deze risicogroep naar het hart en stuurt, wanneer nodig, patiënten door naar de cardioloog. Een ontsteking is niet altijd vast te stellen met een ECG of hartfilmpje. Soms is daarvoor ook een speciale slokdarmecho of Petscan nodig.

Lopen mensen met diabetes ook een extra risico?

We hebben altijd aangenomen dat mensen met een lagere afweer meer risico lopen op de complicaties van Q-koorts. Dus ook de mensen met diabetes. Maar de indruk op dit moment is dat deze gedachte niet klopt. Het lijkt er dus op dat diabetespatiënten geen verhoogd risico lopen, tenzij ze door de diabetes al hart- of vaatafwijkingen hebben.
Misschien moet deze aanname later herzien worden, maar op dit moment is er geen aanwijzing voor een verhoogd risico.

Ik heb twee kunstklepprothesen en behoor dus tot de risicogroep. Is mijn lichaam wel in staat om afweerstoffen aan te maken? Of ben ik bij voorbaat al een chronische patiënt indien ik met Q-koorts besmet raak? En kan ik daar nu al iets tegen doen?

Het is niet zo dat u, per definitie, chronische Q-koorts krijgt. We moeten er echter wel extra op bedacht zijn. U heeft wel een aanzienlijk risico dat, indien u chronisch ziek wordt, de bacterie op uw kunstkleppen kan slaan. Dat moet uw eigen cardioloog in de gaten houden. Dus vraag om een consult met uw cardioloog. 

Ervaren hartpatiënten Q-koorts hetzelfde als mensen zonder hartklachten?

Hartpatiënten hebben dezelfde symptomen als mensen zonder hartklachten. Maar zodra Q-koorts is vastgesteld dienen zij wel extra in de gaten te worden gehouden.
Uw afweer is net zo goed als die van iemand die geen kunstklep heeft. In Brabant is door cardiologen onderling wel afgesproken dat mensen met een kunstklep, uit voorzorg, een intensievere behandeling krijgen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het voorschrijven van antibiotica.

Ik heb een verminderde weerstand door medicatie. Nu blijk ik Q-koorts te hebben. Is het verstandig om nu aan mijn huisarts te vragen mijn bloed te testen op, enerzijds, de bacterie en anderzijds, het aantal afweerstoffen? Of is één buisje voldoende?

Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Het gaat er om dat uw bloed gecontroleerd wordt. Het testen van de afweerstoffen is hierbij voldoende.

Moet ik hierbij nog wat afstemmen met mijn internist?

Bloedwaarden moeten op een juiste manier geïnterpreteerd worden. En afstemming met andere artsen is natuurlijk altijd mogelijk.

Ik woon binnen een kilometer van een besmet bedrijf en mijn man is risicopatiënt. Hij gaat vaak wandelen. Kan dat nog wel? Wat is uw advies?

Eigenlijk zou u eerst moeten weten of uw man al Q-koorts heeft gehad. Zo ja, dan kunt u opgelucht ademhalen en gewoon blijven wandelen. Zo niet, dan dient u alert te blijven op symptomen om zo snel mogelijk met een eventuele behandeling te kunnen starten. Hij heeft drie dagen de tijd om de huisarts te informeren met eventuele symptomen. De huisarts moet vervolgens alert zijn en het onderzoek starten. Het advies is dus om de alertheid te verhogen en bij symptomen tijdig actie te ondernemen.