Over het vaccin

Ik ben hartpatiënt en behoor dus tot de risicogroep. Heb ik, door het krijgen van de ziekte, voldoende antistoffen opgebouwd om een tweede keer Q-koorts te voorkomen? En is vaccineren dan nog wel noodzakelijk?
In Nederland wordt niet meer gevaccineerd tegen Q-koorts. Indien u Q-koorts heeft gehad heeft u voldoende antistoffen opgebouwd en zult u niet voor de tweede keer ziek worden.
Het is zelfs zo dat iemand die Q-koorts heeft gehad niet gevaccineerd mág worden omdat dit tot ernstige gevolgen voor de gezondheid kan leiden. Bij de groep risicopatiënten die in het verleden wel werd gevaccineerd loopt de bescherming na ongeveer 10 jaar af. Zij mogen dus niet meer vertrouwen op bescherming door vaccinatie.

In Australië zijn goede berichten over een vaccin tegen Q-koorts. Waarom is dit vaccin nog niet in Nederland beschikbaar?
Het vaccin wordt in Australië gebruikt voor mensen die werkzaam zijn in de dierenindustrie. Met name voor de groep mensen die werkt met schapen, mits zij dus niet eerder besmet zijn geweest met de Q-koortsbacterie. Het vaccin geeft minimaal tien tot twaalf jaar bescherming. Men moet dit dus zien als een preventief vaccin voor niet-besmette personen. Zoals gezegd, een Q-koortspatiënt mag dit vaccin niet krijgen in verband met gezondheidsrisico’s.

Ik ben geen Q-koortspatiënt maar val door mijn hartproblemen wel in de risicogroep. Hoe kom ik aan het vaccin en kan ik op zoek gaan naar een oplossing om gevaccineerd te worden?
Het vaccin wordt momenteel al gebruikt om de risicogroep te behandelen. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw huisarts.