Over Q-koorts en zwangerschap

Kan een kind Q-koorts krijgen van de moeder via borstvoeding? Of kan de ontwikkeling van het kind achterblijven doordat de moeder Q-koorts heeft gehad?

Dat weten we niet. Er is weinig bekend over de gevolgen van Q-koorts bij ongeboren en geboren kinderen. Hier lopen momenteel ook geen onderzoeken naar. In deze regio is de mogelijke onderzoeksgroep namelijk te klein. Wel loopt er een onderzoek naar het toedienen van medicatie bij zwangere Q-koortspatiënten.
Er is één onderzoek gedaan naar zwangerschappen en Q-koorts. Het blijkt dat zwangere vrouwen een grotere kans op miskramen hebben als ze besmet zijn met de Q-koortsbacterie en de kans op groeiachterstand van het ongeboren kind is groter. Maar er zijn nog geen aangeboren afwijkingen geconstateerd.

Twee jaar gelden is mijn kind 2 maanden te vroeg geboren. Ik heb tijdens de zwangerschap koorts en een infectie gehad? Is dit mogelijk Q-koorts geweest?

Het is moeilijk om dat 2 jaar later nog vast te stellen. Mogelijk kan een bloedtest dit alsnog duidelijk maken.

Moet ik nog iets doen ten aanzien van  mijn kindje?

Je kunt je kindje op Q-koorts laten testen. Maar de kans op besmetting is erg klein.

Ik ben 20 weken zwanger en heb Q-koorts. Wat zijn de mogelijke consequenties voor mijn ongeboren kind?

Daar weten we niet veel vanaf. Er is weinig bekend over de gevolgen van Q-koorts bij ongeboren en geboren kinderen. Hier lopen momenteel in Nederland ook geen onderzoeken naar. In deze regio is de mogelijke onderzoeksgroep namelijk te klein. Literatuur uit het buitenland is enigszins somber. Maar het betreft hier onderzoeken bij zwangere vrouwen die zelf symptomen hebben van de Q-koorts. Het blijkt dat zwangere vrouwen een grotere kans op miskramen en vroeggeboorten hebben als ze besmet zijn met de Q-koortsbacterie en de kans op groeiachterstand van het ongeboren kind is groter. Maar er zijn geen aangeboren afwijkingen geconstateerd. In Nederland komen deze resultaten echter niet naar voren in onderzoeken. Er is nu wel een onderzoek gestart of het zinvol is om zwangere vrouwen op Q-koorts te gaan screenen en of het zinvol is medicatie (antibiotica) toe te dienen aan eventueel zwangere vrouwen.

Ik hoor dat bij zwangerschappen het vruchtwater besmet is. Maar hoe komen ze erachter dat de bacterie in het vruchtwater zit?

Het gevaar op besmetting in de omgeving gaat pas opspelen bij de bevalling zelf. Daarom raden wij uit voorzorg aan in het ziekenhuis te bevallen. Als daar de vliezen gebroken zijn, kan worden gecontroleerd of het vruchtwater besmet is. Zo niet, dan kunnen de genomen voorzorgsmaatregelen tegen besmetting, zoals het dragen van mondkapjes, aan de kant worden geschoven.