Over Q-koorts en werk

Komt er ook een richtlijn voor UWV-artsen en bedrijfsartsen?

Een dergelijke richtlijn wordt nog ontwikkeld. De datum wanneer die richtlijn ingaat is nog niet bekend. Het is ook voor bedrijfsartsen en UWV-artsen een zoektocht. Bij UWV ligt een vraag voor deskundigheidsantwoord. Het is wachten op dit antwoord.
Er worden momenteel wel scholingen voor bedrijfsartsen verzorgd over hoe ze met Q-koorts patiënten om kunnen gaan.

Hoe maak ik mijn werkgever wijs dat ik slechts kleine stapjes tegelijk kan zetten? En mijn bedrijfsarts? Wie gaat die bedrijfsartsen vertellen dat het niet na drie weken met een half uurtje extra pauze over is?

Bedrijfsartsen in Brabant krijgen momenteel een cursus aangeboden. Dat je stapje voor stapje dingen weer kunt gaan oppakken, geldt niet alleen voor thuis maar ook voor op het werk. Je hebt vaak de neiging om te snel te gaan als het wat beter lijkt te gaan. Die signalen geef je als patiënt ook snel aan bedrijfsartsen af. Daardoor kunnen bedrijfsartsen een verkeerd beeld krijgen, namelijk dat het beter met je lijkt te gaan dan daadwerkelijk het geval is. Deze informatie verspreiden wij momenteel onder bedrijfsartsen.

Is een bedrijfsarts erbij gebaat iemand snel aan het werk te krijgen?

Iedereen wil dat mensen snel weer aan het werk gaan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Maar de gezondheid van de patiënt staat bovenaan. We moeten de gezondheidstoestand continu afwegen tegenover de werkhervatting.

Er wordt aangegeven dat er een campagne is gestart om bedrijfsartsen te informeren over Q-koorts. Beperkt zich dat tot Brabant? Want mijn bedrijfsarts komt uit Amsterdam.
Antwoord bedrijfsarts:
Ik denk niet dat het beperkt blijft tot Brabant, maar op dit moment is in Brabant de noodzaak het grootst om bedrijfsartsen snel te informeren aangezien zij de meeste patiënten in de regio hebben wonen. Andere bedrijfsartsen en regio’s volgen daarna.

Mag ik mijn bedrijfsarts naar u verwijzen indien zij meer informatie wil inwinnen?

Zij mag voor meer informatie altijd contact met mij opnemen. Verder is er voor bedrijfsartsen ook veel informatie te vinden op vakgerichte websites.

In juli afgelopen jaar ben ik twee weken ziek geweest. Mijn huisarts heeft mij niet laten prikken op Q-koorts. Ik werk bij een bedrijf waar ik veel lichamelijk zwaar werk moet verrichten en dat lukt me niet. Ik heb erg veel last van slapeloosheid. In januari ben ik weer erg ziek geweest. Na twee weken ben ik weer gaan werken. Maar ik bleef vermoeid. Uiteindelijk heb ik er zelf op aangedrongen dat ik op Q-koorts getest wilde worden. Toen bleek dat ik Q-koorts heb doorgemaakt. Langer thuisblijven van het werk is bij ons bedrijf erg moeilijk. Bedrijfsartsen bellen mij na twee ziektedagen al op met de vraag wanneer ik weer aan de slag ga. Ik voel die druk van het bedrijf. Dat is voor mij een zware last. Bij mijn werk krijg ik weinig erkenning. Na een paar dagen moet je er gewoon maar weer zijn. Ik ga dus maar door en door. Klopt het dat je zo lang chronische vermoeidheidsverschijnselen kunt hebben? Hoe lang duurt die vermoeidheid?

Ga bij jezelf na of je jezelf niet overwerkt  en teveel van jezelf vraagt. Kijk dan niet alleen naar je baan, maar ook de gang van zaken thuis. Leer te luisteren naar jezelf en je lichaam.  Doe zo nodig even een stapje terug en bouw weer rustig op, hoe moeilijk dat ook is. Want het is niet te voorspellen hoe lang de klachten bij QVS aanhouden, ook niet of ze bij iedereen wel overgaan.
Heel veel patiënten ervaren dit soort problemen met hun arbodienst. Zoek daarom professionele hulp, bijvoorbeeld bij het chronische vermoeidheidscentrum van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Zij doen onderzoeken en met die resultaten kunt u naar uw bedrijfsarts gaan. Een van de therapieën die het chronisch vermoeidheidscentrum van het Radboud aanbiedt, is cognitieve gedragstherapie. Hierbij kijken ze hoe u uw grenzen kunt verleggen en hoe u om kunt gaan met de aanhoudende vermoeidheid. Mensen komen in de problemen door de Q-koorts. Zo kun je inderdaad conflicten krijgen met de arbodienst. Daarom is het fijn om professionele psychologische, medische en fysiotherapeutische ondersteuning te krijgen. Dit team maakt in samenspraak met jou een programma, want je leven moet weer op de rails worden gezet. Als het je niet lukt je grenzen te verleggen, vraag dan echt om professionele hulp. Q-koortspatiënten hebben het recht kwaliteit van leven terug te krijgen.

Als iemand problemen heeft met het werk in relatie tot gezondheid, ga dan altijd naar je bedrijfsarts. Natuurlijk kun je ook naar je leidinggevende toe gaan, maar ga zeker ook naar je bedrijfsarts.

De bedrijfsarts is er eigenlijk toch voor ons (werknemers, patiënten)? Waarom legt de bedrijfsarts dan zoveel druk op patiënten om weer te gaan werken? Daar lopen echt veel patiënten tegen aan. Een bedrijfsarts moet er voor patiënten zijn en niet voor de werkgevers. Waar kunnen patiënten hiervan een melding maken?

Een bedrijfsarts kan inderdaad in een positie komen die spanning geeft. Desalniettemin moet de gezondheid van de patiënt bovenaan blijven staan. Dus de bedrijfsarts moet er inderdaad voor de patiënt zijn en daar mag je een bedrijfsarts op wijzen.