Werkt u mee aan project ‘SterQ aan het Werk’?

SterQ aan het Werk is een project dat wordt gefinancierd door ZonMw. Het project houdt in dat er een online zelfmanagementprogramma voor mensen met Q-koorts wordt ontwikkeld voor mensen die hun werk hebben verloren als gevolg van Q-koorts of dreigen te verliezen. Het online zelfmanagementprogramma biedt aanvullende ondersteuning op de Werkwijzer, die sinds 2017 bestaat.

De projectleider van SterQ aan het Werk komt graag in contact met mensen die willen meewerken aan een interview. Meer informatie leest u hieronder.  


‘SterQ aan het Werk’

Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of dreigen hun werk te verliezen. Dat kan grote emotionele, sociale en financiële gevolgen hebben. Om aan de behoefte aan ondersteuning tegemoet te komen is in 2017 op verzoek van Q-support een Werkwijzer ontwikkeld voor mensen met Q-koorts. De Werkwijzer is een omvangrijke informatiebron die een basale ondersteuning biedt aan mensen met Q-koorts die problemen hebben op het domein werk en inkomen. Voor veel mensen zal deze ondersteuning voldoende zijn, maar voor een aantal is aanvullende ondersteuning op het gebied van arbeid wenselijk en waarschijnlijk noodzakelijk.

Binnen het door ZonMw gefinancierde project ‘SterQ aan het Werk’ zal een online zelfmanagementprogramma voor mensen met Q-koorts ontwikkeld worden om hen zo aanvullende ondersteuning te bieden. Dit programma zal grotendeels gebaseerd zijn op de ontwikkelde Werkwijzer.

Interviews

De eerste stap in het project is het organiseren van een aantal interviews. Deze interviews zullen telefonisch (of indien gewenst eventueel online) plaatsvinden. Gedurende het interview worden u vragen gesteld over onderwerpen die van belang zijn voor het ontwikkelen van het online zelfmanagementprogramma.

De onderwerpen waarover gesproken zal worden zijn:

  • De opzet en inhoud van de Werkwijzer op www.q-koorts.nl;
  • De inhoud van het nieuw te ontwikkelen online zelfmanagementprogramma;
  • De opzet en vormgeving van het nieuwe online zelfmanagementprogramma.

Wat wordt er vooraf van u verwacht?

Er wordt van u verwacht dat u de Werkwijzer op www.q-koorts.nl voor het interview globaal bekijkt zodat u een indruk heeft van de onderwerpen en de opzet van de Werkwijzer. Daarnaast wordt u gevraagd het eerste deel van de Werkwijzer (‘Aan het werk met moeite’) in zijn geheel door te nemen.

Interview

Het telefonische interview duurt ongeveer 40-60 minuten. In overleg met u zal een datum en tijd voor het interview gepland worden.

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deelname als u het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van het zelfmanagementprogramma, ervaring met Q-koorts heeft en op dit moment in loondienst of als zelfstandige werkzaam bent of in de afgelopen 5 jaar werkzaam bent geweest.

Als dank voor uw deelname ontvangt u een cadeaubon.

Meer informatie of deelnemen?

Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven voor een interview, dan kunt u contact opnemen met de projectleider:
Nathan Hutting, lectoraat Arbeid & Gezondheid / HAN University of Applied Sciences
Telefoon: 06-47892426
Email: Nathan.Hutting@han.nl

Reacties gesloten.