Op naar Den Haag!

Van de honderden patiëntenclubs in Nederland is Q-uestion een van de kleinere. Ruim 400 mensen hebben zich bij ons aangesloten. Dat kunnen er meer zijn, omdat rond 1300 tot 1500 mensen nog kampen met de gevolgen van de uitbraak 2007-2011. Op dit moment zijn er 519 mensen de gevaarlijke  chronische Q-koorts hebben. Zo’n 800 tot 1000 mensen hebben het Q-koortsvermoeidheidssyndroom.

Ellende was niet nodig geweest

Wat Q-uestion onderscheidt van andere stichtingen is niet het ziek zijn, maar het besef dat we niet ziek hadden behoeven te worden, als de overheid adequate maatregelen had genomen en ons tijdig informatie had gegeven over het hoe, het wat, het wanneer en vooral het waar van de epidemie. En wanneer boeren hun mond hadden opengedaan en verteld hadden wat er aan de hand was en niet hun buren ziek hadden laten worden.

Wat ons onderscheidt is het besef dat alle ellende, de 96 doden en vele zieken niet nodig waren geweest als de geldzucht, het eigen belang en de voorrang voor de economische belangen niet zo voorop hadden gestaan in de afweging.

Staat de volksgezondheid echt voorop?

Het is heel moeilijk te geloven dat in Den Haag “de gezondheid voor de burger altijd voorop heeft gestaan in onze afweging”, zoals de ministers Verburg en Klink in 2012 onder ede verklaarden. Want tot nu toe heb ik daarvan geen enkel voorbeeld kunnen ontdekken. En Floor Haalboom heeft in haar proefschrift  ‘Dealings with infectious diseases shared by humans and livestock in the Netherlands (1898-2001)’, van september 2017, evenmin beleid kunnen ontdekken over een periode van meer dan 100 jaar, waarin de volksgezondheid voorop heeft gestaan.

Willekeur

Het is aperte willekeur, dat politiek Den Haag de veroorzakers, de geitenboeren, bijna direct, in 2010 en 2011, schadeloos stelde met circa € 60 miljoen. En dat al degenen die zo zwaar getroffen zijn, tot nu toe niets hebben ontvangen en nu, na 10 jaar straks een bedrag tegemoet kunnen zien, dat in geen enkele verhouding staat tot hun schade, nog los van de ziekte die iedereen bij zich draagt en niet te genezen is. Die verschillende behandeling van burgers tart elk rechtsgevoel.

De overheid handelde heel fout, met de onherstelbare gevolgen. De overheid handelde met willekeur door de geitenboeren wel te vergoeden en de slachtoffers niet. De overheid handelde fout,  door geen opdracht te geven voor onafhankelijk onderzoek naar haar optreden, maar zelf een commissie samen te stellen. De overheid toonde zich onverbeterlijk door de gezondheid van mensen nog steeds niet serieus te nemen en uitbreiding van stallen tot voor kort volop de ruimte te geven.

Naar Den Haag

Het zijn allemaal redenen om binnenkort massaal naar Den Haag te gaan om tijdens een behandeling van de Q-koortsaffaire in de Tweede Kamer aan parlement en regering te laten weten, dat de overheid duizenden mensen discrimineert en in de kou laat staan. De datum van het debat wordt een week tevoren bekend gemaakt. Ik hoop dat veel mensen straks op de publieke tribune zitten!

Bert Brunninkhuis

Reacties gesloten.