Onrechtvaardige behandeling door UWV leidt tot verbetervoorstellen van patiëntenorganisaties

Vandaag hebben Stichting Q-uestion en organisaties van patiënten met Long Covid, Lyme en ME/CVS 22 voorstellen aangeboden aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze voorstellen zijn een bijdrage van de patiëntenorganisaties aan de uitvoering van de motie Van Kent van 12 april jl. In deze motie verzoekt de Tweede Kamer de regering tot een protocol te komen waarbij moeilijk objectiveerbare ziektes zoals Long Covid, ME/CVS, chronische Lyme en Q-koorts door het UWV bij keuringen in het kader van de Ziektewet en de WIA worden erkend en serieus genomen. De motie verzoekt dit protocol vooral samen met betrokken partijen zoals patiëntenorganisaties op te stellen.

De patiëntenorganisaties doen 22 voorstellen voor een nieuw protocol dat moet leiden tot een rechtvaardige behandeling van patiënten door erkenning van hun reële, chronische beperkingen bij de sociaal-medische beoordeling van arbeidsmogelijkheden en arbeidsongeschiktheid. De voorstellen moeten een eind maken aan de vaak negatieve ervaringen die patiënten opdoen bij hun contacten met het UVW.

Op dit moment voelen patiënten zich overgeleverd aan willekeurige visies en vooroordelen. Hun beperkingen worden dikwijls niet serieus genomen of onderschat. De gevolgen voor de levens van patiënten zijn ingrijpend: inkomensachteruitgang, verlies van werk en van kwaliteit van leven en grote onzekerheid.

De organisaties verzoeken minister Van Gennip om een gesprek over de voorgestelde maatregelen.

Initiatiefnemers van de 22 voorstellen zijn:

  • Long C o v i d Nederland
  • Stichting Q-uestion, voor mensen met Q-koorts
  • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
  • Lymevereniging

De voorstellen zijn mede ondertekend door:

  • Lymefonds
  • ME/cvs Vereniging
  • Stichting Tekenbeten
  • ME/CVS Stichting


Lees hier het position paper met de 22 voorstellen

Reacties gesloten.