Nieuwe fase hoger beroep rechtszaak tegen Staat

In 2016 spanden 297 Q-koorts patiënten of nabestaanden, los van Q-uestion, een rechtszaak aan tegen de Staat der Nederlanden. Die was in hun ogen zeer nalatig geweest. De rechter stelde hen in januari 2017 echter in het ongelijk. De staat had beter moeten informeren en handelen, maar er was niet verwijtbaar gehandeld volgens deze rechtbank. Het collectief van patiënten besloot hoger beroep aan te tekenen, omdat er in hun ogen door de Staat meermaals willens en wetens gekozen werd voor de belangen van de geitensector en níet voor het bestrijden van een levensgevaarlijke bacterie voor de menselijke gezondheid . Vier jaar later zijn de grieven voor dit hoger beroep nog niet gereed.

Op 3 mei 2021 hebben de deelnemers aan de rechtszaak een brief ontvangen van hun rechtsbijstandverzekeraars met de mededeling dat de huidige advocaat zijn werkzaamheden heeft neergelegd, omdat hij niet meer in staat is de zaak te behandelen. De verzekeraars gaan nu een andere advocaat vragen om de haalbaarheid van het hoger beroep nader te bekijken en te analyseren. Dit hebben zij besloten na overleg met Bert Brunninkhuis en Michel van de Berg, door de eisers aangewezen als hun vertegenwoordigers. Daarna zal een besluit volgen over hoe en met wie een hoger beroep zal worden voortgezet.

In de brief van uw verzekeraar staat de vraag of u door wilt gaan met het hoger beroep. Wij willen u erop wijzen dat dit alleen geldt voor de groep mensen die de zaak heeft aangespannen. Behoort u tot deze groep maar heeft u géén brief (via de e-mail) ontvangen, neem dan vóór 12 mei 2021 contact op met uw rechtsbijstandverzekering om aan te geven dat u wilt doorgaan.

Q-uestion is geen partij in deze zaak. Stel uw vragen bij voorkeur aan uw rechtsbijstandverzekeraar. Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht wanneer u er niet helemaal uitkomt.

Wij begrijpen dat door berichtgeving over de rechtszaak weer veel emoties kunnen opspelen. Q-uestion zal er ernaar streven om bij de volgende bijeenkomsten tijd en ruimte te nemen om zo iedereen van een helder antwoord te voorzien.

Voor vragen, mail ons: info@stichtingquestion.nl of bel 06-27168689.  

Reacties gesloten.