Kort verslag van een boeiende thema-avond

thema avond 24 06 13 1Op maandagavond 24 juni jl. organiseerde Q-uestion in het Cultureel Centrum ‘t Spectrum te Schijndel, een bijeenkomst over het thema ‘Humaan ontmoet veterinair’.
Ruim 60 mensen waren hierbij aanwezig.

De gastsprekers waren mevrouw Mirjam  Nielen, veterinair epidemioloog en hoogleraar bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en dr. Chantal Bleeker-Rovers, internist-infectioloog van het UMC St. Radboud in Nijmegen.

Na een woord van welkom door Michel van den Berg, voorzitter Q-uestion, werd door Mirjam Nielen uitleg gegeven over het vaccineren van geiten, de ziekteverschijnselen, de afweerreactie en het entprogramma in relatie tot de datum van 1 augustus waarop alle bedrijven met melkgeiten en/of melkschapen en bedrijven met een publieksfunctie, hun geiten of schapen gevaccineerd moeten hebben.

Vervolgens werd door Chantal Bleeker ingegaan op het onderwerp ‘De zoektocht naar een effectieve behandeling van Q-koorts”, waarbij specifiek de Qure-studie aan de orde kwam.
Binnen de QURE-studie wordt door middel van het vergelijken van drie behandelmethodes onderzoek gedaan naar de beste behandeling van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. De behandelmethodes zijn Cognitieve Gedragstherapie (CGT), langdurige antibiotica en langdurige placebo. Vervolgens ging Chantal nog even kort in op de humane vaccinatie en het tekort aan doxycycline, het medicijn waar  mensen met Q-koorts veel baat bij hebben.

Tijdens en na de beide presentaties was er gelegenheid voor het stellen van vragen waarvan veel gebruik werd gemaakt. Rond 21.30 uur werd de bijeenkomst afgesloten met een drankje, waarna iedereen met een roos van Q-uestion weer huiswaarts keerde.

In de Nieuwsbrief van augustus 2013 komt een uitgebreid verslag van deze Thema-avond.

Reacties gesloten.