Kort verslag Thema-avond 24 november 2014 ‘Q-koorts heb je niet alleen’

De avond werd geopend door Michel van den Berg, voorzitter van Q-uestion. Na het welkom heten van de aanwezigen en een korte toelichting op het programma vertelde Michel in het kort wat Q-koorts inhoudt.

Het thema van deze avond was ‘Q-koorts heb je niet alleen’. Q-koorts heeft naast de gevolgen voor de patiënt zelf, ook vele gevolgen voor de naasten. Tijdens deze avond stond de impact van Q-koorts op de naasten centraal.

De heer B. vertelde zijn verhaal over het leven met/naast een partner met Q-koorts, over de impact die Q-koorts heeft op de relatie en het gezin. Zijn vrouw is in 2010 besmet geraakt. Door de Q-koorts kon zijn vrouw niet meer werken en kwamen sociale activiteiten en hobby’s  op een laag pitje te staan. Hun relatie veranderde direct van echtgenote/echtgenoot naar hulpbehoevende echtgenote/hulpverlenende echtgenoot. De Q-koorts heeft nog steeds grote impact op hun hele gezin en gaat gepaard met veel emoties. De emoties die hiermee gepaard gaan kwamen in zijn verhaal uitgebreid aan bod. Via deze link kunt u zijn verhaal (na)lezen.

Hierna kwam mevrouw drs. Neirynck, klinisch psycholoog en systeemtherapeut, aan het woord. Zij ging in op de impact van langdurige (vermoeidheid) klachten voor de naasten.

De Powerpoint presentatie is via deze link te bekijken.

Na de pauze is uiteengegaan in subgroepen en gesproken over een aantal thema’s, waarna een terugkoppeling plaatsvond.

In de nieuwsbrief van december zal een uitgebreider verslag staan.

Reacties gesloten.