Kennisbank Participeren met Beperkingen

De Kennisbank Participeren met Beperkingen is bedoeld voor medewerkers en leden van patiëntenorganisaties. U vindt hier tips en informatie om ondanks een (chronische) aandoening zo veel mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld praktische tips over omgaan met beperkingen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, rechten en plichten, onderwijs en voorzieningen.

De informatie in de Kennisbank is bijzonder omdat het is gebaseerd op praktijkervaringen van mensen met verschillende aandoeningen. We delen en verzamelen hier niet alleen kennis over wat de regels zijn bij bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar juist ook wat iemand zelf kan doen en waarop moet worden gelet.

Samen met zeven andere patiëntenorganisaties heeft Q-uestion meegewerkt door ziekte-specifieke informatie over Q-koorts en QVS toe te voegen aan de Kennisbank. 
Andere deelnemers aan de kennisbank zijn:

  • ME/CVS-Stichting Nederland
  • Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV)
  • Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP)
  • Vereniging van Mensen met Brandwonden
  • Whiplash Stichting Nederland (WSN)
  • ITP-Patiëntenvereniging
  • Stichting OPS Nederland (OPS)