Kamervragen aan de minister van Volksgezondheid

Schriftelijke vragen van de leden Van Dekken en Wolbert (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken over de hulpverlening aan Q-koortspatiënten

  1. Wat is uw reactie op dat uit het onderzoek van Q-support blijkt dat 57 % van de respondenten (mensen waarvan bekend is dat ze Q-koorts hebben gehad) aangeeft nog gezondheidsproblemen te ondervinden na de acute fase van Q-koorts en dat de helft van deze groep geen beroep gedaan heeft op een reguliere (zorg)instantie?
  1. Hoe gaat Q-Support ervoor zorgen dat snel meer dan 13% van de patiënten met chronische Q-koorts en QVS gebruik maken van de diensten van Q-support?
  1. Hoe hoog zijn de overheadkosten van Q-support en welk percentage van de begroting van Q-support wordt besteed aan overheadkosten?
  1. Waarom is er in de evaluatie van augustus 2014 van Q-support niet met patiëntenorganisatie Q-uestion gesproken?
  1. Wordt Q-uestion in toekomstige evaluaties van Q-support wel betrokken?
  1. Op welke wijze gaat het kabinet ervoor zorgen dat er een met Q-support vergelijkbare ondersteuning komt voor patiënten van toekomstige zoönoseuitbraken?
  1. Op welke wijze gaat het kabinet ervoor zorgen dat bij toekomstige zoönoseuitbraken in het strak gereguleerde Nederlandse gezondheidszorgsysteem voldoende wordt ingespeeld op de herkenning en hulpverlening aan patiënten?
  1. Kent u het artikel ‘Milieuvergunning voor boerderij met 3.200 geiten in Molenbeersel’? (1)
  1. Klopt het dat geiten die net over de grens in België gehouden worden niet ingeënt worden tegen Q-koorts? Zo ja, wat is uw mening hierover?
  1. Hoeveel geiten worden nabij (10 km) de Nederlandse grens gehouden in Duitsland en België door van oorsprong Nederlandse boeren en hoeveel door Belgische en Duitse boeren? Welk percentage van deze geiten is ingeënt tegen Q-koorts (graag een splitsing tussen de landen en tussen de boeren van Nederlandse afkomst en boeren van niet-Nederlandse afkomst)?

 

 

Reacties gesloten.