Kamerdebat over de gevolgen van Q-koorts

Patiëntenorganisatie doet dringend verzoek aan Tweede Kamer en minister

Morgen, dinsdag 12 maart 2019, om 19.00 uur debatteert de Tweede Kamer over de gevolgen van de Q-koorts. Q-uestion richt een zeer dringend verzoek aan de Tweede Kamer en de minister om:

  • Een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken en eindelijk openheid te betrachten. De slachtoffers hebben recht op de waarheid.
  • Excuses te maken aan de slachtoffers voor het falende beleid.
  • De werkelijk geleden schade aan alle getroffenen te vergoeden.

Om dit verzoek te ondersteunen zullen circa 50 patiënten, hun naasten en nabestaanden aanwezig zijn op de publieke tribune.

97 Mensen overleden aan de gevolgen van Q-koorts

Na lokale uitbraken op geitenboerderijen in 2005-2006 breekt een landelijke epidemie uit, veroorzaakt door de bacterie Coxiella Burnetii, afkomstig van geiten en schapen. De gevolgen zijn verschrikkelijk. 50.000 tot 100.000 mensen raken besmet: 4.000 zieken, waarvan nu nog ongeveer 1.500 mensen chronisch ziek zijn. Tot nu toe zijn er 97 doden. En nog steeds ontwikkelen besmette mensen chronische Q-koorts en komen mensen te overlijden.

Onvoldoende maatregelen van de overheid

Het kabinet heeft de Nederlandse burgers niet beschermd. Tussen 2005 en eind 2009 zijn zij niet op de hoogte gesteld van de gevaren en van de plaatsen van besmetting. De privacy van de geitenboeren was belangrijker dan de gezondheid van mensen. Kabinet en Gezondheidsdienst voor Dieren zwegen in alle talen. Het kabinet heeft zeer onvoldoende maatregelen genomen om de epidemie tijdig in te dammen. Opname van Q-koorts in de wet duurde 3,5 jaar, adequate maatregelen daarna nog eens 1,5 jaar.

Geen onafhankelijk onderzoek

Er is geen onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de gang van zaken bij de grootste humanitaire tragedie in Nederland deze eeuw. Het kabinet stelde zelf een Commissie in met een opdracht die het zelf formuleerde. Dat is een rechtstaat onwaardig. Geen onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, geen onderzoek door een Enquêtecommissie uit het parlement.

Geen schadevergoeding voor de slachtoffers, wel voor de veroorzakers

De nasleep duurt voort tot op de dag van vandaag. De overheid heeft de directe veroorzakers van de catastrofe, rond 100 geitenboeren, meteen, in 2010 en 2011 meer dan 60 miljoen euro schadevergoeding gegeven. De meeste slachtoffers, zieken en nabestaanden, krijgen na 10 jaar vechten daarentegen een tegemoetkoming van € 15.000. Dat is geen vergoeding van schade en dekt de schade op geen stukken na. Dat is meten met twee maten en gaat in tegen elk rechtsgevoel. Dat is willekeur. Het is de wereld op zijn kop, dat de veroorzakende geitenboeren schadevergoeding krijgen, maar de slachtoffers niet. Zij krijgen een genoegdoening  en ervaren dat als een fooi.

De slachtoffers zijn chronisch ziek of nabestaande. Ze zijn niet meer in staat te werken en de gevolgen zijn voor hen dramatisch: medisch, emotioneel, sociaal, financieel en relationeel zijn ze ernstig getroffen. Ze worden niet beter. Hun toekomstperspectief ligt aan diggelen.

Reacties gesloten.