Geen plaats voor onze gezondheid in het landbouwbeleid

Op vrijdag 14 februari heeft voorzitter Bert Brunninkhuis ingesproken tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Brabant. Hieronder leest u zijn rede.

Geachte voorzitter, dames en heren leden van de Staten,

U spreekt vandaag over belangrijke plannen voor de landbouw, maar het belangrijkste aspect daarin ontbreekt: uw en mijn gezondheid. Dat is al vele jaren zo. En dat is onbestaanbaar en onaanvaardbaar.
Ik spreek namens 1500 mensen die chronisch ziek door de Q-koorts zonder enig perspectief op genezing en namens nabestaanden van zeker 100 mensen die eraan zijn overleden.
60% van de slachtoffers woont in Brabant.

Niemand lijkt te leren van de grootste menselijke tragedie in Nederland sinds de watersnoodramp van 1953. Een drama van ongekende omvang, uitzichtloos bestaan, financiële ellende, sociaal isolement, peilloos verdriet, vertwijfeling, zelfdoding, vorige week nog. Mensen worden ook nu nog ziek en gaan ook nu nog dood door nalatigheid toen.
Overheid, noch boeren voelen zich aansprakelijk of komen met een vergoeding van de schade. Nabestaanden en zieken voelen zich ernstig in de steek gelaten. 

U lijkt geen lering te trekken uit deze dramatische gang van zaken. Ook nu ontbreekt voorzorg in het beleid. Alles lijkt vergeten. Een zieke burger lijkt niet meer dan collateral damage. Het is de beschaving en de schaamte voorbij.

Vindt u het gek dat we geen vertrouwen hebben in de huidige plannen voor de landbouwsector? Of in komende Omgevingswet? Gezondheid doet er niet toe. Gemeenten geven nog steeds vergunningen af voor ziekmakende stallen.

Vindt u het gek dat we geen vertrouwen hebben in de kwaliteit en daadkracht van de overheid bij nieuwe zoönosen? Iedereen ziet dat de belangen van het agrarische-industriële complex boven uw en mijn gezondheid gaan. Het boerenbelang als sectorbelang boven algemeen belang.

U moet voorzorgsmaatregelen nemen. Brabant is op elke kaart inktzwart gekleurd. De lucht is smerig en ongezond. Op elke inwoner zijn er 16, 17 dieren. Mijn vraag aan u: Hoeveel zieken en doden calculeert u in dit nieuwe beleid?

Wij zullen niet ophouden ons verhaal te blijven vertellen. Voor de rechtbank, hier in deze zaal, in de pers, waar dan ook.

Mijn oproep aan u, leden van de staten: wees er voor de gezondheid van alle inwoners van Brabant. 10.000 Boeren horen bij Brabant, de overige 2,5 miljoen inwoners óók. Trek lering uit het verleden. Dan werkt u aan de toekomst van deze provincie.  

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts
Bert Brunninkhuis

Reacties gesloten.