Organisatie

Q-uestion is een stichting voor mensen met Q-koorts:
Lees hier meer over het Bestuur, de Raad van Advies, het Patiëntenraad en de werkgroepen.

Q-uestion zet zich in op drie terreinen:

1. Belangenbehartiging
2. Informatieverschaffing
3. Lotgenotencontact

Lees hier meer over onze doelstellingen

Steun stichting Q-uestion:
U kunt de stichting steunen door u aan te melden bij Q-uestion via het aanmeldformulier op deze website. De contributie bedraagt € 25,– per jaar. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden dat bedrag. Q-uestion vraagt een bijdrage omdat dit een voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidie.

Wilt u een eenmalige gift doen, dan kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL20RABO 0119 8505 67, ten name van Q-uestion.

Bestuur Stichting Q-uestion
Raad van Advies