Wat doet Q-uestion?

Q-uestion zet zich in op drie terreinen:

1. Belangenbehartiging

Q-uestion vraagt landelijk, regionaal en lokaal doorlopend aandacht voor de grote gevolgen die de Q-koortsepidemie vanaf 2007 heeft aangericht. Bij ministeries, bij provincies en gemeenten, bij belangenorganisaties, politici, bestuurders en pers. De organisatie volgt relevante (politieke) ontwikkelingen op de voet en zal acteren en reageren waar nodig.

Belangenbehartiging betekent ook, dat Q-uestion actief is in het stimuleren van onderzoek naar de effecten van Q-koortsbesmetting op de langere termijn. Dat in 2016, negen jaren na de uitbraak, nog mensen ernstig ziek worden en overlijden, geeft de noodzaak hiervan aan.
Lees meer over wetenschappelijk onderzoek

Er lopen twee claims. Eén is gericht tegen der Staat der Nederlanden. De staat heeft twee jaar en negen maanden de burgers onwetend gelaten van de grote gevaren en risico’s van Q-koorts. Zij kende die gevaren of kon die kennen maar hield de informatie achter omdat de privacy van de besmettende boeren belangrijker was. Ook heeft de overheid meer dan anderhalf jaar lang nagelaten de juiste maatregelen te nemen om de burgers te beschermen.
Lees meer over de claim en de voortgang

2. Informatieverschaffing

Q-uestion informeert patiënten, professionals en alle belangstellenden, eigenlijk iedereen dus, over (de gevolgen van) Q-koorts en over de activiteiten van de stichting. Dit gebeurt in thema- en informatiebijeenkomsten, met folders en brochures, via deze site, via Facebook, Twitter en met een nieuwsbrief. Folders en documenten van Stichting Q-uestion vindt u hier.

Stuur ons een mail om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

3. Lotgenotencontact

Q-uestion en Q-support hebben samen regionale Q-kringen opgezet in verschillende plaatsen in het land. In een Q-kring gaan Q-koortspatiënten (en eventueel hun naasten) uit dezelfde regio regelmatig met elkaar in gesprek, wisselen ervaringen uit, delen kennis en ondernemen gezamenlijk activiteiten. Dit alles naar de behoefte van de deelnemers van de betreffende kring. De Q-kring biedt lotgenoten uit het hele land de gelegenheid elkaar regelmatig te ontmoeten en te ondersteunen in verbinding met patiëntenorganisatie Q-uestion.

De opstart van een Q-kring wordt begeleid door Q-uestion en Q-support. Daarna gaat een Q-kring zelfstandig verder, maar blijft in verbinding met Q-uestion, die zo nodig ondersteuning biedt.

Er zijn op dit moment Q-kringen in Noord-Limburg (Voerendaal) en Zuid-Limburg (Schinnen), ’s-Hertogenbosch, Oss, Heesch, Grave, Enschede, Landerd, Uden, Helmond en Tilburg/Breda.

Raadpleeg de agenda voor actuele informatie en data.  

Overige Q-kringen
Ook voor jongeren met Q-koorts (17 tot 35 jaar) en mensen met chronische Q-koorts worden er Q-kringen georganiseerd. Deze vinden op dit moment nog niet op structurele basis plaats. Zodra er weer een Q-kring georganiseerd wordt, wordt dit vermeld op de website.

Aanmelden
Om u aan te melden voor een Q-kring of voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons opnemen: mail naar info@stichtingquestion.nl onder vermelding van Q-kringen of bel ons: 06-27168689.

Voorstel voor nieuwe Q-kring
Is er geen Q-kring in uw regio, maar zou u dit wel graag willen? Neem contact op en geef door in welke regio u woont. Dan kijken we graag naar de mogelijkheden.


Steun Stichting Q-uestion

U kunt de stichting steunen door u aan te melden bij Q-uestion via het aanmeldformulier op deze website. De contributie bedraagt € 25,– per jaar. Q-uestion vraagt een bijdrage omdat dit een voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidie.

Wilt u een eenmalige gift doen, dan kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL20RABO 0119 8505 67, ten name van Q-uestion.