Voor de pers

Informatie voor de pers en media

De Q-koortsepidemie 

De Q-koortsepidemie tussen 2005 en 2010 had en heeft nog steeds ernstige gevolgen. In 2009 heeft een aantal getroffenen een landelijke organisatie voor Q-patiënten opgericht: Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts. Q-uestion behartigt de belangen van patiënten, geeft informatie en brengt lotgenoten met elkaar in contact

Belangenbehartiging
Q-uestion vraagt landelijk, regionaal en lokaal doorlopend aandacht voor de grote gevolgen die de Q-koortsepidemie vanaf 2007 heeft aangericht. Bij ministeries, bij provincies en gemeenten, bij de Nationale ombudsman, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de GGD, bij Q-support, Tweede Kamerleden, ministers, politici, bestuurders, belangenorganisaties, universiteiten en de diverse media. De organisatie volgt de relevante (politieke) ontwikkelingen op de voet en zal acteren en reageren waar nodig. Q-uestion is ook actief in het stimuleren van onderzoek naar de effecten van Q-koortsbesmetting op de langere termijn. Dat is niet alleen voor Q-koortspatienten van belang maar ook voor iedereen die met postinfectueuze klachten worstelt.  Anno 2023, 16 tot 18 jaren na de uitbraak van Q-koortsbesmettingen door geiten, is dat nog hard nodig. Want mensen worden ook nu nog ernstig ziek  en overlijden ook nu nog aan de gevolgen van de besmetting destijds.

Informatieverschaffing
Q-uestion informeert patiënten, professionals en alle belangstellenden, eigenlijk iedereen dus, over (de gevolgen van) Q-koorts en over de activiteiten van de stichting. U kunt ons daarover bellen: +31-(0)6-27168689

Lotgenotencontact
Er zijn op dit moment regionale kringen opgezet op diverse plaatsen in Nederland. Die voorzien in een grote behoefte. Er zijn regelmatig bijeenkomsten, waar patiënten en verwanten lotgenoten kunnen ontmoeten, spreken, helpen en ondersteunen.

Facts and figures

  • 50.000-100.000 mensen zijn besmet met de bacterie coxiella Burnetii (bron: Sanquin).
  • bewezen zijn 116 doden, maar waarschijnlijk zijn er meer mensen overleden. Voordat de registratie in een database begon overleden er al mensen aan Q-koort.
  • er zijn bijna 600 mensen met chronische Q-koorts, ongeneeslijk en indien niet behandeld, dodelijk.
  • 800 tot 1000 mensen met het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom (QVS), dat invaliderend werkt en een breed spectrum aan verschijnselen kent.
  • gevolgen voor al deze mensen: er is geen uitzicht op genezing, de gezondheid gaat achteruit, grote (zorgen over) financiële gevolgen, negatieve invloed op gezinsleven, seksualiteit, relatie met partner, gedwongen stoppen met betaald werk, eenzaamheid.
  • de Nationale ombudsman is in april 2023 een nieuw onderzoek gestart naar de gevolgen van de Q-koorts op het dagelijkse leven van de slachtoffers. Die voelen zich al jaren niet gehoord en krijgen niet de hulp en ondersteuning , waar ze behoefte aan hebben.

Het proces tegen de Staat der Nederlanden

Los van Q-uestion hebben 297 getroffenen op persoonlijke titel de Staat der Nederlanden voor de rechter gedaagd bij de Haagse rechtbank. In eerste aanleg, op 25 januari 2017 is hun eis afgewezen. Momenteel is hoger beroep tegen die uitspraak in voorbereiding. De Staat der Nederlanden is aangeklaagd, omdat ze tussen de eerste uitbraken in 2005 en december 2009, bijna vijf jaar, de burgers niet heeft geïnformeerd over de grote gevaren en risico’s van Q-koorts. De ministers van LNV en VWS, Verburg en Klink, kenden die gevaren of konden die kennen. Zij kenden de bronnen en plaatsen van besmetting, maar hielden de informatie daarover achter omdat zij de privacy van de besmettende boeren belangrijker achten dan de gezondheid van de mensen die gevaar liepen. Hiermee hebben de ministers de burgers elk handelingsperspectief ontnomen en hun gezondheid niet beschermd. Ook heeft de overheid  lang , tot december 2009, nagelaten de juiste maatregelen te nemen.