Verjaring

Verjaring betekent dat een partij na verloop van een bepaalde termijn het recht verliest om zijn vordering bij de rechter af te dwingen. Voor een schadevergoedingsvordering zoals in de zaak tegen de Staat is de termijn vijf jaar. Die vijf jaar begint pas te lopen als het slachtoffer weet dat hij schade heeft én wie degene is die hem schade heeft toegebracht. Waarom die twee voorwaarden? Omdat je als slachtoffer niet altijd meteen weet of je schade hebt. Dat kan in geval van bijvoorbeeld blootstelling aan een gevaarlijke stof of een bacterie maanden of jaren duren. Soms weet je ook niet meteen wie degene is die de schade heeft veroorzaakt.

Bij kinderen begint die termijn van vijf jaar meestal pas te lopen als zij meerderjarig zijn geworden, zodat zij er niet de dupe van worden als hun ouders nagelaten hebben een schadevergoedingsvordering in te stellen.