Gegevens tbv ANBI-status

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts

RSIN / fiscaalnummer: 8224.97.190

Postadres: Burgemeester De Kortstraat 8, 5314 CA Bruchem
telefoon: 06-27168689
e-mail: info@stichtingquestion.nl

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts is de patientenorganisaties van en voor mensen met Q-koorts. De stichting maakt zich sterk voor mensen met Q-koorts en hun naasten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het verstrekken van informatie en voorlichting;
  2. Het organiseren van lotgenotencontact;
  3. Het behartigen van de belangen van Q-koortspatiënten en hun naasten in de breedste zin des woords.
    Lees meer.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere baten.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester.

Het bestuur van Q-uestion bestaat uit:
Caroline van Kessel, voorzitter
Karin Spaans, penningmeester/secretaris
Albert Diekema
Paul Spierings
Erik van Weegen

Q-uestion is een organisaties van, voor en met patiënten en hun naasten. Het bestuur, de patiëntenraad en raad van advies zijn mensen die als vrijwilliger aan de stichting zijn verbonden en hiervoor uitsluitend aanspraak kunnen maken op een onkostenvergoeding.

Een actueel verslag van onze activiteiten leest u hier.

De financiële verantwoording van onze stichting vindt u hier.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI