Hygiëneprotocol geiten gebaseerd op foute veronderstellingen

Q-uestion ontving onderstaand bericht van het bedrijf Hurkyson. Het bedrijf heeft een voorlopig getuigenverhoor aangevraagd bij de rechtbank over het handelen van de Staat der Nederlanden waardoor er veel schade is ontstaan. Niet alleen schade voor het bedrijf zelf, maar ook schade voor de omgeving van (geiten)stallen.

Het Hygiëneprotocol van het ministerie van LNV voor de geitenhouderij bevat in de ogen van Hurkyson ernstige fouten, is gebaseerd op verkeerde aannames en heeft de verspreiding van Q-koorts eerder bevorderd dan afgeremd.

Lees het schrijven van het bedrijf Hurkyson.

Reacties gesloten.