Hoorzitting over volksgezondheid. Q-uestion was erbij.

Op donderdag 12 september vond in de Tweede Kamer bij de commissie Economische Zaken een hoorzitting plaats over volksgezondheid in relatie tot intensieve veehouderij. Ook uw patiëntenorganisatie is door de commissie gehoord en is volop in de gelegenheid geweest om het patiëntenbelang onder de aandacht te brengen. De openingswoorden van onze voorzitter treft u hierbij aan.

Geachte Kamerleden,

Dank voor de uitnodiging aan een patiëntenorganisatie om mee te mogen discussiëren over de relatie tussen intensieve veehouderij en intensieve mensenhouderij.

Volgens mij vrij uniek dat een patiëntenorganisatie wordt uitgenodigd bij een door de Kamercommissie Economische Zaken  georganiseerd gesprek. Een teken dat volksgezondheid, in het kader van al dan niet intensieve veehouderij, haar plekje begint te veroveren bij de beleidsmakers, besluitnemers en de bewakers van alle goeds wat Nederland te bieden heeft : U.

Q-uestion is niet tegen veehouderij. Het economisch belang van 40 miljard euro per jaar wordt gezien. We houden de realiteit voor ogen. Veehouderij maakt onderdeel uit van het kloppende hart van deze economie. Maar wij willen het hart van de mens daarin benadrukken. Een kloppend hart dat niet stopt met kloppen door bijvoorbeeld een nieuwe Q-koortsuitbraak. Tussen de 25 en 100 harten zijn gestopt met kloppen door Q-koorts en zo’n 1.000 harten hebben het niet makkelijk.

Het inrichten en instandhouden van een industrieel complex is aan beduidend meer voorschriften gebonden, dan de uitbreiding van een melkbedrijf, als het gaat om milieuregels en overlast voor de omgeving.

Nog los van geur- en geluidsoverlast zou meer aandacht moeten zijn voor bacteriële uitstoot of vervuiling door endotoxinen. Met alle goede bedoelingen om het antibioticagebruik in de sector terug te dringen vragen wij ons af, of het uiteindelijke resultaat zodanig is, dat verdere resistentie wordt tegengegaan, of dat we uiteindelijk op het punt komen dat Nederland door haar eigen bacteriën wordt opgevreten.

Van alle beweringen met betrekking tot  afstand, vervuiling en gevaar, kan worden gezegd dat ze wetenschappelijk niet zijn aangetoond. Een verdacht pakketje op het station wordt met alle voorzichtigheid behandeld. Ook als nadien blijkt dat er geen gevaar was,  zal ook de volgende keer weer voorzichtig worden geopereerd. Diezelfde voorzichtigheid, zonder zekerheid, willen wij ook graag terugzien in het handelen van de Overheid.

Voor wat betreft  de beeldvorming van de sector is het vanzelfsprekend dat gesjoemel met keurmerken, onvoldoende toezicht in de slachthuizen en het bewijs dat het broodje poep van Ome Willem echt bestaat, geen goed doet. En dit is alleen wat afgelopen week bekend werd.

Reacties gesloten.