Hoogleraarschap opent deuren

“Nu is het tijd om Q-koorts aandacht te geven.”

Chantal Bleeker-Rovers

Velen van ons kennen Chantal Bleeker-Rovers, als behandelend specialist in het Radboudumc. Zij is gespecialiseerd in Q-koorts en mede-oprichter van het Radboud Q-koorts Expertisecentrum. Als onderzoeker bestudeert ze het immuunsysteem en de langetermijneffecten van Q-koorts. Ook is Chantal als lid van de raad van advies van Q-uestion betrokken bij de Q-koorts patiënt.

Per 1 maart 2021 is Chantal benoemd tot hoogleraar Uitbraken van infectieziekten. In deze functie hoopt zij effectiever te kunnen zijn in onderzoek naar Q-koorts en andere infectieziekten. Haar onderzoek zal zich vooral richten op de voorbereiding op toekomstige uitbraken van infectieziekten die veroorzaakt worden door zoönosen en een grote maatschappelijke impact hebben. Denk aan Q-koorts en COVID-19.

Weer vooruit kijken

De procedure voor het hoogleraarschap liep al voordat de eerste COVID-patiënt in Nederland bekend werd. De benoeming is dankzij de prestaties van Chantal als internist-infectioloog op het gebied van Q-koorts. “Als hoogleraar ben je meer zichtbaar”, vertelt Chantal. “Er wordt sneller gevraagd naar je mening of om samen te werken. Kortom, het opent deuren en ik hoop op deze manier nog meer bij te kunnen dragen aan aandacht voor mensen die getroffen worden door infectieziekten.”

“De nadruk lag de laatste tijd op COVID-19”, vervolgt Chantal. “Ik was voorzitter van het crisisteam en voorzitter van het team dat de vaccinatie moest organiseren in het ziekenhuis. Dat was een soort fulltime baan naast mijn normale fulltime baan. Hierdoor heeft Q-koorts niet dezelfde aandacht gekregen als daarvoor. Nu het rustiger wordt, ontstaat er ruimte om weer vooruit te kijken.”

Onderzoek naar Q-koorts

Vorige maand organiseerde Q-support gesprekken om de onderzoeksagenda voor Q-koorts op te stellen. Patiënten, beleidsmakers en onderzoekers, onder wie Chantal, namen hieraan deel.  Chantal: “We hebben onderwerpen besproken waar verder onderzoek naar gedaan moet worden. We zijn tot goede ideeën en samenwerkingsverbanden gekomen. Nu is het zaak om geld hiervoor te vinden.” Chantal zal de onderzoeksagenda onder de aandacht brengen, in samenwerking met Q-support en Q-uestion. Bijvoorbeeld bij ZonMW, een van de partijen die subsidie voor wetenschappelijk onderzoek verstrekt.

Meeliften met COVID-19

Vanuit wetenschappelijk onderzoek kan een vergelijking getrokken worden van COVID-19 naar Q-koorts. “Er moet aandacht blijven voor Q-koorts, dat vind ik belangrijk”, zegt Chantal. “We hebben veel geleerd van de Q-koorts uitbraak. De mensen met langdurige COVID-klachten plukken de vruchten van wat er met de Q-koorts patiënten is gebeurd. Na Q-koorts heeft het een aantal jaren geduurd voordat er onderzoek werd gedaan, dat is nu anders met COVID. Goed dat we hopelijk aan de andere kant vanuit Q-koorts kunnen meeliften op wat we leren van onderzoek naar langdurige COVID-klachten.”

Nog steeds op de poli

Het hoogleraarschap blijft Chantal combineren met de behandeling van mensen met Q-koorts. “Over mijn benoeming stond een bericht in de Gelderlander, hierdoor wist een aantal patiënten er al van. Zij waren wel verbaasd om mij te zien op de poli”, glimlacht Chantal. “Maar ik blijf patiënten zien, nieuwe en bestaande patiënten. Mijn fulltime baan bij het Radboudumc blijft gewoon, het hoogleraarschap verandert daar niet direct veel aan.”

Momenteel begeleidt Chantal drie promovendi op het gebied van Q-koorts. Ruud Raijmakers is in de afrondingsfase van onderzoek naar de oorzaken van QVS. Bianca Buijs en Jesper Weehuizen werken aan de chronische Q-koorts database. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe update van de database waarna de resultaten bestudeerd en gepubliceerd kunnen worden.

Reacties gesloten.