Het proces van Q-koortspatiënten tegen de Staat der Nederlanden

Graag informeren we je over het hoger beroep. Je vindt hieronder alle informatie op een rij, naar de stand van 10 april 2022.

1. Als je één van de 297 eisers bent in het proces, verjaart je vordering niet. Het proces loopt en daarom treedt er geen verjaring van je vordering op. In de loop van deze maand komt er bericht van de rechtsbijstandsverzekeraars over de voortgang van het proces bij een nieuwe advocaat.
(Beer Advocaten Amsterdam voert momenteel een haalbaarheidsonderzoek uit dat medio april moet leiden tot duidelijkheid of dit kantoor het hoger beroep tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank gaat doorzetten.)

2. Als je géén eiser bent, maar daarna (tot februari 2015) wel hebt aangegeven een rechtsvordering (recht op vergoeding van schade) te willen instellen, dan behoor je tot een groep van 188 mensen, die op een lijst van ‘volgers’ zijn gekomen. De verjaring van de vordering van deze mensen is door Luc Rohof, een van de twee vroegere advocaten, gestuit in januari 2020. Deze vorderingen kunnen daardoor tot januari 2025 niet verjaren. De verjaring van de vordering dient vóór die datum, indien nodig en gewenst, wel opnieuw gestuit te worden door elk van deze personen zelf. Binnenkort ontvangen de 188 mensen op deze lijst de ontvangstbevestiging van de stuiting van 21 januari 2020 alsnog thuis. Sta je op de lijst maar ben je inmiddels verhuisd, geef dat dan even door via info@stichtingquestion.nl.

3. Ben je geen eiser en geen volger, dan is de datum waarop de Q-koorts bij jou ontdekt werd van belang om de Staat nog aansprakelijk te kunnen houden voor je schade. Als minder dan 5 jaar geleden is ontdekt dat je Q-koorts hebt (ook al was de besmetting eerder) heb je nog een niet-verjaarde vordering. Vóór het einde van de termijn van 5 jaar (tel dus 5 jaar op bij het moment van ontdekking) moet je de verjaring van de vordering stuiten. Wellicht roept dit laatste nog vragen bij op over hoe je zo’n brief opstelt. In dat geval kun je een mailtje sturen naar info@stichtingquestion.nl.

4. Ben je géén eiser, géén volger van vóór februari 2015 en dus niet op de lijst van 188, maar heb je zélf de verjaring van je vordering gestuit, hou dan de datum daarvan goed in de gaten. Je dient vóór het verstrijken van de termijn van 5 jaar opnieuw te stuiten.

5. Heb je vragen over de zaak, en heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan is je verzekeraar de eerstaangewezen instantie om je vragen hierover te beantwoorden. Heb je geen rechtsbijstandsverzekering, maar ben je wel een eiser in de zaak, stel je vraag dan nog aan Ivo Sindram van Verweij advocaten.

6. Zijn bovenstaande punten op jou niet van toepassing? Wel schade maar geen deelname in de rechtszaak en niet op tijd gestuit, dan kun je het vonnis in de lopende zaak afwachten. Mogelijk dat de uitspraak in hoger beroep je weer verder kan helpen. Hou berichtgeving hierover in de gaten.

De komende tijd zal Q-uestion proberen om met minister Kuipers aan tafel te komen om tot een schikking te komen voor de geleden schade van de slachtoffers van de epidemie. De rechtszaak tegen de Staat loopt al vele jaren ondanks dat de Nationale Ombudsman in 2012 de overheid opriep om naast en niet tegenover de slachtoffers te gaan staan. Veel slachtoffers hebben geen geduld en tijd meer en zoeken naar een perspectief in hun leven. Zij hebben immers na meer dan een decennium zonder enige rechtvaardiging vanuit de Nederlandse overheid, alle recht op volledige erkenning voor wat er gebeurd is en erkenning voor de ingrijpende gevolgen.


Q-uestion is belangenbehartiger van alle patiënten, maar geen partij in dit proces of andere gerechtelijke procedures.  Gezien de vele vragen en onzekerheden die bij de aangeslotenen leven, menen we om iedereen zoveel mogelijk duidelijkheid over de bestaande situatie te moeten geven. Neem vooral contact op met de genoemde verantwoordelijken. We durven zeker te zeggen dat deze informatie juist is, maar we dienen te melden dat we niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor onjuistheden in deze berichtgeving.

Reacties gesloten.