Goedkeuring pilotstudie FISH test

Zowel Q-uestion als Q-support hebben gedurende langere tijd veel signalen gekregen dat patiënten het van belang vinden om de werking van de FISH test (Fluorescence In Situ Hybridization) beter te bestuderen. Om die reden heeft Q-support in overleg met Q-uestion besloten een pilotstudie te financieren naar de FISH test. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Innatoss en inmiddels heeft de Medisch Ethische Commissie (METC) toestemming gegeven om te starten. Het is nog onduidelijk wanneer de pilotstudie kan beginnen.  

De start van dit onderzoek is mede afhankelijk van ruimte in de onderzoekslaboratoria. Die ruimte wordt sterk bepaald door de ontwikkelingen in de coronacrisis. Wanneer de situatie stabiel blijft zou een start in november mogelijk zijn, maar daar kan pas op dat moment duidelijkheid over worden gegeven. Het is daardoor eveneens onduidelijk wanneer de resultaten van dit onderzoek beschikbaar komen.

Doel van het onderzoek

Met dit kleinschalige onderzoek willen Q-support en Q-uestion samen met de onderzoekers antwoord krijgen op de vraag of de FISH test op bloedcellen mogelijk waarde heeft voor de diagnostiek van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Als het onderzoek laat zien dat dit misschien het geval is, is nog uitgebreid vervolgonderzoek nodig. De omvang van deze studie is te klein om daar definitief uitsluitsel over te geven, maar kan wel richting geven aan de waarde van deze test. Mocht deze studie uitwijzen dat de FISH test onvoldoende waarde heeft als diagnose-instrument voor QVS, dan is dat vervolgonderzoek niet meer nodig.

Werkwijze

Innatoss, een laboratorium voor innovatieve diagnostiek na een infectieziekte, zal in het kader van dit onderzoek bloedmonsters verzamelen van mensen zonder Q-koortsbesmetting, mensen met een Q-koortsbesmetting maar zonder klachten, mensen met de diagnose QVS en mensen met chronische Q-koorts. Deze monsters worden anoniem en in willekeurige volgorde bij Biotrack aangeboden voor de FISH test. Biotrack is gevestigd in Leeuwarden en onder meer gespecialiseerd in diagnostische technieken, waaronder de FISH test op weefsel.

Keuze deelnemers

De werving en selectie van de deelnemers verzorgt Innatoss in nauw overleg met externe internisten-infectiologen.

Reacties gesloten.