Getroffenen Q-koorts ontvangen € 15.000 tegemoetkoming

Minister Bruins past beleidsregel aan

Vandaag heeft de ministerraad besloten dat de tegemoetkoming aan slachtoffers van Q-koorts en nabestaanden daadwerkelijk € 15.000 per aanvraag zal bedragen, wanneer de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden. Minister Bruins heeft aangegeven dat tot dit bedrag is besloten ‘om zo recht te doen aan de bedoeling van het gebaar’.

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts stelt vast dat veelvuldig overleg in Den Haag heeft geleid tot meer begrip voor de situatie waarin mensen, buiten hun toedoen, door de Q-koorts-epidemie zijn geraakt. Er zijn tot nu toe 96 mensen overleden. Op dit moment zijn er ongeveer 1500 mensen chronisch ziek, zonder ook maar enig uitzicht te hebben om beter te worden. Het overgrote deel van hen is niet meer in staat om te werken. Hun prognose en perspectief zijn uitermate somber. Ook nu nog, vele jaren na de uitbraak, worden mensen ziek door de destijds opgelopen besmetting. Sommigen van hen overlijden.

Geen schadevergoeding

Het toegezegde bedrag is een tegemoetkoming en geen schadevergoeding. Voor de meeste slachtoffers en nabestaanden zal € 15.000,- uiteraard welkom zijn, maar het is voor velen bij lange na geen compensatie voor de werkelijk geleden schade, de gemaakte kosten en het onherstelbare leed. Berekeningen van experts laten zien dat de werkelijk geleden schade een veelvoud bedraagt van de tegemoetkoming.

Hoger beroep

Om die redenen zal patiëntenorganisatie Q-uestion blijven opkomen voor alle mensen die volledig onwetend besmet raakten en slachtoffer zijn geworden. Uitgangspunt blijft volledige compensatie en schadeloosstelling. Het hoger beroep in de rechtszaak tegen de overheid in deze zal dan ook gewoon doorgang vinden.

Reacties gesloten.